EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


GRUPA DOCELOWA


Projekt skierowany jest do 96 osób (58 kobiet i 38 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, pozostających poza sferą zatrudnienia i edukacji, osoby pracujące oraz osoby z niepełnosprawnościami, które:

  • zamieszkują województwo lubelskie,
  • opuściły pieczę zastępczą / młodzieżowe ośrodki wychowawcze / ośrodki socjoterapii,
  • opuściły zakład karny / areszt śledczy / zakład poprawczy / schronisko dla nieletnich,
  • opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze / wychowawcze,
  • ukończyły naukę w szkole specjalnej,
  • przebywają w domu samotnej matki,
  • opuściły zakład pracy chronionej.

powiekszenie

Nabór do projektu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria grupy docelowej.


WIĘCEJ O REKRUTACJI
PROJEKT "POSTAW NA PRAKTYKĘ"Projekt „Postaw na praktykę” współfinansowany z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020