EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU


Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie
zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w okresie od 01.10.2019 r. do 31.01.2020 r.APLIKUJ DO PROJEKTU

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres biura projektu ul. 3 Maja 18/5a, 20-078 Lublin, piętro II. W przypadku osób z niepełnosprawnościami istnieje możliwość zgłoszenia się do projektu drogą telefoniczną.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE
PROJEKT "POSTAW NA PRAKTYKĘ"Projekt „Postaw na praktykę” współfinansowany z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020