EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


Nasutowski Uniwersytet LudowyPROJEKT „Nasutowski Uniwersytet Ludowy”

Projekt „Nasutowski Uniwersytet Ludowy” realizowany jest przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw.
Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020 –2030.

Całkowity budżet projektu: 897 920,00 zł
Całkowite dofinansowanie: 897 920,00 zł


OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Projekt jest realizowany w okresie od 01.07.2023r. do 31.12.2025r.
NowyStaw

Cele

 1. Utworzony przez Beneficjenta Nasutowski Uniwersytet Ludowy jest placówką dla osób dorosłych w wieku 18-35 lat zamieszkujących województwo lubelskie, zwłaszcza tereny wiejskie, w szczególności gminę Niemce.
 2. Głównym celem działalności Nasutowskiego Uniwersytetu Ludowego jest edukowanie osób z mniejszych środowisk i przygotowanie ich do pełnienia roli liderów w lokalnych działaniach społeczno-kulturalno-ekonomicznych poprzez rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie aktywności obywatelskiej osób młodych, zwłaszcza z terenów wiejskich województwa lubelskiego w oparciu o 3 filarową grundtvigańską metodę dydaktyczną czerpiącą z tradycji i bogactwa kulturowego lokalnej społeczności.
  • I FILAR - EDUKACJA OBYWATELSKA - celem jest rozwój osobisty i zwiększenie aktywności obywatelskiej
  • II FILAR – EDUKACJA REGIONALNA – celem jest rozwój zawodowy, wpływ na rozwój społeczności lokalnej, zachowywanie oraz przekazywanie tradycji i dziedzictwa narodowego
  • III FILAR - EDUKACJA EKOLOGICZNA - celem jest rozwój osobisty, zwiększenie aktywności obywatelskiej, wpływ na rozwój społeczności lokalnej.
 3. Stosowane metody pracy w Nasutowskim Uniwersytecie Ludowym będą oparte na uznaniu wartości i wykorzystaniu wcześniejszych doświadczeń słuchaczy oraz ich udziale i odpowiedzialności w procesach planowania i realizacji działań edukacyjnych.
 4. Projekt zakłada realizację bezpłatnych warsztatów, których celem będzie zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników w danej dziedzinie, nabycie kompetencji zawodowych lub rozwój zainteresowań / pasji.


DLA KOGO

Projekt „Nasutowski Uniwersytet Ludowy” jest skierowany dla osób dorosłych w wieku 18-35 lat zamieszkujących województwo lubelskie, zwłaszcza tereny wiejskie, w szczególności gminę Niemce.


NowyStaw

FORMY WSPARCIA

W ramach Programu Nasutowskiego Uniwersytetu Ludowego realizowane będą warsztaty:

 • Warsztat Kompetencji społecznych
 • Warsztat medialny w tym uczestnictwo w Forum Ekonomicznym Młodych Liderów
 • Warsztat - Kurs Kulinarny
 • Warsztat Taneczny
 • Warsztat Rzemieślniczy
 • Śpiewanie patriotyczne
 • Inscenizacja z okazji rocznicy Powstania Styczniowego
 • Warsztat - Spotkania z naturą, w ramach których omawiane będą zagadnienia: pszczelarstwa i hodowli pszczół, ekologicznej żywności, zasobów naturalnych w regionie. Uzupełnieniem będą „Kąpiele leśne” w Kozłowieckim Parku Krajobrazowym.

Warsztaty realizowane będą na terenie województwa lubelskiego w Domu Nasutów, w terminach i godzinach dostosowanych do indywidualnych potrzeb Uczestników/czek Projektu.

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów (FEML)

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów (FEML) w ramach warsztatów medialnych w 2023r. i 2024 r. odbędzie się w Karpaczu.
Więcej informacji na temat FEML znajduje się pod linkiem http://www.forum-leaders.eu/2023-pl.php

Wsparcie towarzyszące dla Uczestników/czek stanowi:

 • catering w trakcie szkoleń,
 • zakwaterowanie w trakcie szkoleń,
 • zwrot kosztów dojazdu.
Nasutowski Uniwersytet LudowyNowyStaw