EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


Nasutowski Uniwersytet LudowyAKTUALNOŚCI W PROJEKCIE


Październik 2023

Rekonstrukcja historyczna nawiązująca do wydarzeń z Powstania Styczniowego

W dniu 11.10.2023 na terenach zielonych Domu Nasutów odbyła się rekonstrukcja historyczna nawiązująca do wydarzeń z Powstania Styczniowego. Uczniowie szkół, okoliczni mieszkańcy oraz społeczność zamieszkująca województwo lubelskie miała okazję pogłębiać wiedzę na temat potyczki pod Nowym Stawem, która została stoczona 160 lat temu. Dzięki tej inscenizacji osoby uczestniczące w niej miały okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat historii, kultury i symboli naszego kraju.

W ramach wydarzenia zorganizowana została gra terenowa dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Uczniowie odpowiadali na pytania związane z przebiegiem Powstania Styczniowego, ale również sprawdzali swoje umiejętności praktyczne, m.in. poprzez rozpalanie ogniska i zagotowanie wody, czy rozbijaniu namiotu powstańczego. Dopełnieniem całości wydarzenia był Koncert Pieśni Patriotycznej w wykonaniu Norberta „Smoły” Smolińskiego oraz Wystawa „Karol Ziemski bohater naszych ziem”.

Serdecznie dziękujemy za tak liczny i aktywny udział w wydarzeniu.

Poniżej przedstawiamy fotorelację z wydarzenia.


Kontakt
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Lublin, 3-go Maja 18/5a, II piętro
Sekretariat : tel. +48 511 403 155
e-mail: eds@eds-fundacja.plNasutowski Uniwersytet LudowyNowyStaw

Sfinansowano ze środków
Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego


w ramach Rządowego Programu
Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030

NowyStaw