EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


Kwiecień 2018, Rzeszów Trwa rekrutacja do projektu!

Szukasz pracy i potrzebne są Ci nowe kwalifikacje?
Chcesz wejść na rynek pracy, ale nie wiesz od czego zacząć?
Weź udział w bezpłatnym projekcie "Młodość moją szansą!"

Zachęcamy do udziału mieszkańców z całego województwa podkarpackiego:

Jakie korzyści płyną z udziału w projekcie? ...

o tym można dowiedziec się w części "O PROJEKCIE"

Kto kwalifikuje się do projektu? ...

o tym można dowiedziec się w części "UCZESTNICY"

Jak zgłosić się do projektu? ...

o tym można dowiedziec się w części "REKRUTACJA"WYKORZYSTAJ SZANSĘ - ZAPRASZAMY!!O PROJEKCIE

Projekt "Młodość moją szansą!" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 OŚ. Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

CELE

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i szans na podjęcie zatrudnienia u 78 osób (47 kobiet oraz 31 mężczyzn) niezatrudnionych, bez pracy (biernych zawodowo i bezrobotnych), zamieszkujących województwo podkarpackie przez zapewnienie im kompleksowego wsparcia do lutego 2019.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 78 osób (47 kobiet oraz 31 mężczyzn), z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, które nie posiadają zatrudnienia (są bierne oraz bezrobotne), nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET, nie są zarejestrowane w urzędach pracy, zamieszkują województwo podkarpackie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

Zapewniamy:

  • stypendium szkoleniowe,
  • stypendium stażowe,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • catering,
  • materiały dydaktyczne.

Projekt realizowany jest w terminie
28.02.2018r. do 27.02.2019r.

PROJEKT "MŁODOŚĆ MOJĄ SZANSĄ!"

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020 OŚ I DZIAŁANIE 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA REGIONALNYM RYNKU PRACY NA PODSTAWIE UMOWY PODPISANEJ Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY W RZESZOWIE

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 1 193 517, 52 ZŁ. W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 1 005 896, 56 ZŁ


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Inspires Sp z o.o.