EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


3.10.2018 r. Szkolenia zawodowe

Informujemy, że w dniu 04.10.2018 r. rozpoczyna się szkolenie z zakresu Pomoc kuchenna- grupa V.

DO POBRANIA - HARMONOGRAM SZKOLEŃ


3.10.2018 r. Szkolenia zawodowe

Informujemy, że w dniu 04.10.2018 r. IV grupa- techniki sprzedaży rozpoczyna szkolenia zawodowe.

DO POBRANIA - HARMONOGRAM SZKOLEŃ


12.09.2018 r. Szkolenia zawodowe

W dniu 13.09.2018 r. kolejna IV grupa-rozpocznie zajęcia indywidualne, które potrwają do dnia 16.09.2018 r. a w terminie 18.09.2018-19.09.2018 r. odbędą się zajęcia z zakresu poradnictwo grupowe.


12.09.2018 r. Szkolenia zawodowe

Informujemy, że w dniu 13.09.2018 r. III grupa- grafik komputerowy rozpoczyna szkolenia zawodowe.

DO POBRANIA - HARMONOGRAM SZKOLEŃ


03.08.2018 r. Poradnictwo grupowe

Informujemy, że w dniach 06.08.2018 r. i 07.08.2018 r. odbędą się zajęcia z zakresu Poradnictwo grupoweArchiwum projektu

STARSZE WIADOMOŚCI PROJEKTOWEO PROJEKCIE

Projekt "Młodość moją szansą!" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 OŚ. Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

CELE

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i szans na podjęcie zatrudnienia u 78 osób (47 kobiet oraz 31 mężczyzn) niezatrudnionych, bez pracy (biernych zawodowo i bezrobotnych), zamieszkujących województwo podkarpackie przez zapewnienie im kompleksowego wsparcia do lutego 2019.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 78 osób (47 kobiet oraz 31 mężczyzn), z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, które nie posiadają zatrudnienia (są bierne oraz bezrobotne), nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET, nie są zarejestrowane w urzędach pracy, zamieszkują województwo podkarpackie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

Zapewniamy:

  • stypendium szkoleniowe,
  • stypendium stażowe,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • catering,
  • materiały dydaktyczne.

Projekt realizowany jest w terminie
28.02.2018r. do 27.02.2019r.
WYKORZYSTAJ SZANSĘ - ZAPRASZAMY!!


PROJEKT "MŁODOŚĆ MOJĄ SZANSĄ!"

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020 OŚ I DZIAŁANIE 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA REGIONALNYM RYNKU PRACY NA PODSTAWIE UMOWY PODPISANEJ Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY W RZESZOWIE

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 1 193 517, 52 ZŁ. W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 1 005 896, 56 ZŁ


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Inspires Sp z o.o.