EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAWIntegracja społeczna i zawodowa
uchodźców z Ukrainy

СОЦІАЛЬНА ТА ПРОФЕСІЙНА ІНТЕГРАЦІЯ
БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИWERSJA POLSKA    УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ


O PROJEKCIE - ZGŁOSZENIA


ZASADY ZGŁOSZENIA

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z naszej oferty prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres biur projektu:
- ul. 3 Maja 18/5a, 20-078 Lublin lub
- ul. 3 Maja 37, 22-500 Hrubieszów.

Kartę zgłoszenia do programu należy wypełnić komputerowo lub ręcznie (czytelnie, drukowanymi literami). Musi ona mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisana przez osobę ubiegającą się o udział w projekcie, w miejscu wskazanym w karcie.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione osobiście/telefonicznie/mailowo.

Dokumenty do zgłoszenia

KONTAKT - BIURA PROJEKTU

Lublin:

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW

20-078 Lublin, ul. 3 Maja 18/5a

  tel: +48 793 125 321
  e-mail: k.kwiatek@eds-fundacja.pl
  Godziny pracy biura: poniedziałek-piątek 8:00-16:00

Hrubieszów:

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH ANIMATORÓW KULTURY

ul. 3 Maja 37, 22-500 Hrubieszów

  tel: +48 888 814 550
  e-mail: integracja.ukraina.saak@gmail.com
  Godziny pracy biura: poniedziałek-piątek 8:30-17:00
PROJEKT
"INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA
UCHODŹCÓW Z UKRAINY"

Projekt „Integracja społeczna i zawodowa uchodźców z Ukrainy”
jest współfinansowany ze środków Rezerwy Funduszu Pracy
w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025

Dofinansowanie projektu z Rezerwy Funduszu Pracy: 991 565, 00 PLN
Całkowita wartość: 991 565, 00 PLNNowyStaw