EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAWIntegracja społeczna i zawodowa
uchodźców z Ukrainy

СОЦІАЛЬНА ТА ПРОФЕСІЙНА ІНТЕГРАЦІЯ
БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИWERSJA POLSKA    УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ
AKTUALNOŚCI W PROJEKCIE


Listopad 2022r. Przypominamy

Przypominamy o przynoszeniu umów na wynajem mieszkania, w celu ubiegania się o wsparcie integracyjne w wymiarze bytowym.


14 października 2022r. kursy języka polskiego

Miło nam poinformować, że w ramach projektu „Integracja społeczna i zawodowa uchodźców z Ukrainy” w najbliższych dniach w miejscowościach Hrubieszów, Ujazdów, Szczebrzeszyn oraz Lublin, rozpoczną się kursy języka polskiego dla 40 cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy.


10 października 2022r. indywidualne zajęcia z zakresu wsparcia prawnego

W dniu 12 października 2022r. w Hrubieszowie, rozpoczną się indywidualne zajęcia z zakresu wsparcia prawnego.


4 października 2022r. trwa rekrutacja

Szanowni Państwo,
w dalszym ciągu trwa rekrutacja do projektu „Integracja społeczna i zawodowa uchodźców z Ukrainy”. Projekt jest skierowany dla cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy. W szczególności jest on przeznaczony dla obywateli z Ukrainy, zamieszkujących województwo lubelskie.


29 września 2022r. indywidualne zajęcia z zakresu wsparcia psychologicznego

W dniu 1 października 2022r. w Hrubieszowie, rozpoczną się indywidualne zajęcia z zakresu wsparcia psychologicznego.


28 września 2022r. szkolenie zawodowe

W dniu 30 września 2022r. w Nasutowie, rozpocznie się szkolenie zawodowe „Pracownik w ośrodku wypoczynkowym” dla kolejnej grupy cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy.


16 września 2022r. szkolenie zawodowe

W dniu 19 września 2022r. w Nasutowie, rozpocznie się szkolenie zawodowe „Pracownik w ośrodku wypoczynkowym” dla 10 cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy.


15 września 2022r. indywidualne zajęcia z zakresu wsparcia psychoterapeutycznego

W dniu 19 września 2022r. w Nasutowie, rozpoczną się indywidualne zajęcia z zakresu wsparcia psychoterapeutycznego.


12 września 2022r. wycieczka do Jeleniej Góry

W dniach 07.09-09.09.2022r. odbyła się wycieczka do Jeleniej Góry dla 27 cudzoziemców, w ramach integracji socjalnej w projekcie „Integracja społeczna i zawodowa uchodźców z Ukrainy”. Uczestnicy zwiedzili, m.in. Wzgórze Krzywoustego „Grzybek”, Bazylikę Mniejszą świętych Erazma I Pankracego, Cerkiew świętych Piotra i Pawła.


22 sierpnia 2022r. indywidualne zajęcia z zakresu pośrednictwa pracy dla uchodźców z Ukrainy

W dniu 24 sierpnia 2022r. w Nasutowie, rozpoczną się indywidualne zajęcia z zakresu pośrednictwa pracy dla uchodźców z Ukrainy.


19 sierpnia 2022r. indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uchodźców z Ukrain

W dniu 24 sierpnia 2022r. w Nasutowie, rozpoczną się indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uchodźców z Ukrainy.


16 sierpnia 2022r. indywidualne zajęcia z zakresu Profilowania potrzeb i potencjału uchodźców z Ukrain

W dniu 18 sierpnia 2022r. w Nasutowie, rozpoczną się indywidualne zajęcia z zakresu Profilowania potrzeb i potencjału uchodźców z Ukrainy.

Sierpień 2022r. Rozpoczynamy rekrutację
do projektu „Integracja społeczna
i zawodowa uchodźców z Ukrainy”

Zapraszamy cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, w szczególności obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy do skorzystania z naszej oferty.

Na podstawie analizy potrzeb udzielamy m.in. wsparcia prawnego, psychologicznego, zawodowego oraz udzielamy bonów na czynsz lub opłaty mieszkaniowe. Organizujemy kursy języka polskiego.

Przeprowadzamy doradztwo zawodowe oraz kierujemy na kurs zawodowy, pomagamy w znalezieniu pracy.

Pomagamy w niezbędnych formalnościach związanych z uznawaniem wykształcenia i kwalifikacji.

Dodatkowo zapewniamy:

  • certyfikaty po ukończeniu kursu z języka polskiego
  • materiały szkoleniowe
  • poczęstunek na kursach i szkoleniach
  • wycieczki w ramach integracji socjalnej
  • usługi tłumacza

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr
 79312532 lub  888814550
oraz osobiście: Lublin ul. 3 Maja 18/5a lub Hrubieszów ul. 3 Maja 37.


WIĘCEJ O PROJEKCIE
O PROJEKCIE

OFERTA

Projekt „Integracja społeczna i zawodowa uchodźców z Ukrainy” realizowany jest przez EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ-FUNDACJĘ NOWY STAW w partnerstwie ze STOWARZYSZENIEM AKTYWNYCH ANIMATORÓW KULTURY. Projekt jest finansowany ze środków Rezerwy Funduszu Pracy w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025

Cele

Głównym celem Projektu jest integracja społeczna u 101 cudzoziemców, w szczególności obywateli z Ukrainy, zamieszkujących województwo lubelskie, m.in. teren miasta Lublin, miejscowość Nasutów oraz powiat hrubieszowski poprzez kompleksowe wsparcie w terminie 01.08.2022r.-31.05.2023r.

Integracja w społeczeństwie poprzez indywidualny rozwój oraz wzmocnienie aktywności w różnych obszarach życia społecznego i zawodowego cudzoziemców. Chcemy, aby cudzoziemcy odnaleźli się na polskim rynku pracy oraz byli rozpoznawalni w środowisku lokalnym.

Zasady uczestnictwa

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie statusu cudzoziemca legalnie przebywającego na terytorium Polski oraz wypełnienie karty zgłoszenia do programu. Wsparcia udzielamy zgodnie z profilem potrzeb i potencjału cudzoziemców. Określamy indywidualną ścieżkę integracji społecznej oraz wsparcie w kontaktach z instytucjami w sytuacjach życia codziennego.

Termin

Projekt jest realizowany w okresie od 25.07.2022 r. do 31.05.2023 r.
KONTAKT - BIURA PROJEKTU

Lublin:

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW

20-078 Lublin, ul. 3 Maja 18/5a

  tel: +48 793 125 321
  e-mail: k.kwiatek@eds-fundacja.pl
  Godziny pracy biura: poniedziałek-piątek 8:00-16:00

Hrubieszów:

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH ANIMATORÓW KULTURY

ul. 3 Maja 37, 22-500 Hrubieszów

  tel: +48 888 814 550
  e-mail: integracja.ukraina.saak@gmail.com
  Godziny pracy biura: poniedziałek-piątek 8:30-17:00
PROJEKT
"INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA
UCHODŹCÓW Z UKRAINY"

Projekt „Integracja społeczna i zawodowa uchodźców z Ukrainy”
jest współfinansowany ze środków Rezerwy Funduszu Pracy
w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025

Dofinansowanie projektu z Rezerwy Funduszu Pracy: 991 565, 00 PLN
Całkowita wartość: 991 565, 00 PLNNowyStaw