EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAWIntegracja społeczna i zawodowa
uchodźców z Ukrainy

СОЦІАЛЬНА ТА ПРОФЕСІЙНА ІНТЕГРАЦІЯ
БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИWERSJA POLSKA    УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ


O PROJEKCIE - OFERTA


Projekt

Projekt „Integracja społeczna i zawodowa uchodźców z Ukrainy” realizowany jest przez EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ-FUNDACJĘ NOWY STAW w partnerstwie ze STOWARZYSZENIEM AKTYWNYCH ANIMATORÓW KULTURY. Projekt jest finansowany ze środków Rezerwy Funduszu Pracy w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025

Termin

Projekt jest realizowany w okresie od 25.07.2022 r. do 31.05.2023 r.

Cele

Głównym celem Projektu jest integracja społeczna u 101 cudzoziemców, w szczególności obywateli z Ukrainy, zamieszkujących województwo lubelskie, m.in. teren miasta Lublin, miejscowość Nasutów oraz powiat hrubieszowski poprzez kompleksowe wsparcie w terminie 01.08.2022r.-31.05.2023r.

Integracja w społeczeństwie poprzez indywidualny rozwój oraz wzmocnienie aktywności w różnych obszarach życia społecznego i zawodowego cudzoziemców. Chcemy, aby cudzoziemcy odnaleźli się na polskim rynku pracy oraz byli rozpoznawalni w środowisku lokalnym.

Nasza oferta

 1. Indywidualna ścieżka integracji społecznej oraz wsparcie w kontaktach z instytucjami życia codziennego dla wszystkich osób, które zgłoszą się do nas.
 2. Profilowanie potrzeb i potencjału cudzoziemców dla wszystkich osób, które zgłoszą się do nas.
 3. Wsparcie psychologiczne średnio po 2 godziny na osobę. Przewidziane dla wszystkich osób, które zgłoszą się do nas.
 4. Wsparcie prawne średnio 1 godzina na osobę. Przewidziane dla wszystkich osób, które zgłoszą się do nas.
 5. Wsparcie psychoterapeutyczne 1 godzina w tygodniu przez minimum 6 miesięcy. Przewidziane dla 20 osób najbardziej potrzebujących tego wsparcia.
 6. Kurs języka polskiego dla 90 osób. Kurs trwa 60 godzin.
 7. Wycieczki w ramach integracji socjalnej przewidziane dla 90 osób.
 8. Bony na czynsz lub inne opłaty mieszkaniowe dla 46 osób przez okres 6 miesięcy.
 9. Doradztwo zawodowe po 2 godziny na osobę. Przewidziane dla 80 osób.
 10. Pośrednictwo pracy po 3 godziny na osobę. Przewidziane dla 80 osób.
 11. Kurs zawodowy dla 30 osób. Kurs trwa 80 godzin.
 12. Wsparcie w niezbędnych formalnościach związanych z uznawaniem wykształcenia i kwalifikacji. Przewidziane dla wszystkich osób, które będą tego potrzebować.

Dodatkowo zapewniamy:

 1. certyfikat po ukończeniu kursu z języka polskiego
 2. certyfikat po ukończeniu kursu zawodowego
 3. materiały szkoleniowe
 4. poczęstunek na kursach i szkoleniach
 5. usługi tłumacza

Zasady uczestnictwa

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie statusu cudzoziemca legalnie przebywającego na terytorium Polski oraz wypełnienie karty zgłoszenia do programu. Wsparcia udzielamy zgodnie z profilem potrzeb i potencjału cudzoziemców. Określamy indywidualną ścieżkę integracji społecznej oraz wsparcie w kontaktach z instytucjami w sytuacjach życia codziennego.

DLA KOGO

101 cudzoziemców, będących obywatelami Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej - minimum 50% osób ( tj. minimum 52 osoby).

Przewidujemy także ,że do projektu będziemy przyjmować innych cudzoziemców jednakże pierwszeństwo udziału w projekcie będzie miała w/w grupa.

Wsparcia udzielamy zgodnie z profilem potrzeb i potencjału cudzoziemców. Określamy indywidualną ścieżkę integracji społecznej oraz wsparcie w kontaktach z instytucjami w sytuacjach życia codziennego.

ZASADY ZGŁOSZENIA

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z naszej oferty prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres biur projektu:
- ul. 3 Maja 18/5a, 20-078 Lublin lub
- ul. 3 Maja 37, 22-500 Hrubieszów.

Kartę zgłoszenia do programu należy wypełnić komputerowo lub ręcznie (czytelnie, drukowanymi literami). Musi ona mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisana przez osobę ubiegającą się o udział w projekcie, w miejscu wskazanym w karcie.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione osobiście/telefonicznie/mailowo.

Dokumenty do zgłoszenia

KONTAKT - BIURA PROJEKTU

Lublin:

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW

20-078 Lublin, ul. 3 Maja 18/5a

  tel: +48 793 125 321
  e-mail: k.kwiatek@eds-fundacja.pl
  Godziny pracy biura: poniedziałek-piątek 8:00-16:00

Hrubieszów:

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH ANIMATORÓW KULTURY

ul. 3 Maja 37, 22-500 Hrubieszów

  tel: +48 888 814 550
  e-mail: integracja.ukraina.saak@gmail.com
  Godziny pracy biura: poniedziałek-piątek 8:30-17:00
PROJEKT
"INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA
UCHODŹCÓW Z UKRAINY"

Projekt „Integracja społeczna i zawodowa uchodźców z Ukrainy”
jest współfinansowany ze środków Rezerwy Funduszu Pracy
w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025

Dofinansowanie projektu z Rezerwy Funduszu Pracy: 991 565, 00 PLN
Całkowita wartość: 991 565, 00 PLNNowyStaw