EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2023 ROKU03.12.2023 SYMULACJA OBRAD PARLAMENTU EUROPEJSKIGO

Interesujesz się Unią Europejską? Jesteś uczniem szkoły średniej z województwa lubelskiego? Jeśli Twoja odpowiedź na te pytania jest twierdząca, zapraszamy do uczestnictwa w Symulacji Obrad Parlamentu Europejskiego.

Nasze wydarzenie jest skierowane do uczniów szkół średnich z województwa lubelskiego. Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat struktur i funkcjonowania Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego, zaznajomienie młodzieży z praktycznymi umiejętnościami prowadzenia dyskusji, retoryki i argumentacji, a także aktywizacja młodych ludzi oraz przygotowanie ich do udziału w życiu społecznym. Młodzi parlamentarzyści będą w tym roku dyskutować nad następującym zagadnieniem:

Czy polscy posłowie zasiadający w Parlamencie Europejskim w głosowaniu powinni poprzeć sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) PE, zalecające zmianę unijnych traktatów?

Tegoroczna Symulacja (wspomniane wydarzenie organizujemy z powodzeniem od kilkunastu lat), jest zaplanowana w środę 13.12.2023 r. w godzinach 10:00 – 13:00, w sali obrad Rady Miasta Urzędu Miasta Lublin (Plac Łokietka w Lublinie). Zgłoszeń prosimy dokonywać online za pomocą formularza zgłoszeniowego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

           

Liczba miejsc jest ograniczona do pięciu szkół. O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. W razie pytań prosimy o kontakt z Panem Andrzejem Skórskim e-mail: a.skorski@eds-fundacja.pl, tel. +48 511 403 171.


DO POBRANIA - REGULAMIN SYMULACJI MSWORD


Honorowy patronat nad wydarzeniem objął
Piotr Majchrzak Konsul Honorowy Republiki Austrii w Lublinie.

Gościem specjalnym będzie Aleksandra Klimczyk
z  Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce.

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
RAZEM
MOŻEMY WIĘCEJ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NOWE KOMPETENCJE
I UMIEJĘTNOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NASUTOWSKI
UNIWERSYTET LUDOWY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
4 UKRAINE"
SIŁA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD III

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
KOALICJA
ORGANIZACJI OBYWATELSKICH

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ