EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2021 ROKU16.07.2021 Mniej etykiet – więcej wartości!

Uczestnicy polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży pt. „Mniej etykiet – więcej wartości!” oraz Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, zapraszają na Happening, który odbędzie się w dniu 17 lipca 2021 roku w Ogrodzie Saskim o godz. 12.

„Mniej etykiet – więcej wartości!” to projekt organizowany przez Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw realizowany w dniach 11-18.07.2021 w ośrodku Dom Nasutów pod Lublinem. Celem wymiany jest wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i tolerancji wśród młodzieży. W ramach projektu uczestnicy mieli warsztaty historyczno-kulturoznawcze „Kultura słowiańska, jako podstawa kształtowania wspólnych wartości Polski i Ukrainy”, warsztaty integracyjne, a także master class z profesjonalnym fotografem. Warsztaty pomogły uczestnikom przypomnieć o naszych wspólnych korzeniach słowiańskich, które były jedną z podstaw do kształtowania wspólnych wartości.Projekt to także czas dla 24 młodych ludzi z Polski i Ukrainy, by uzmysłowić sobie, jak ważne jest bycie otwartym i tolerancyjnym wobec innych narodowości. W ramach działań naszego projektu uczestnicy przygotują łuk ze zdjęciami nawiązującymi do wspólnych wartości. W Ogrodzie Saskim młodzież przeprowadzi akcję społeczną, podczas której uczestnicy będą zapraszać przechodniów do robienia zdjęć z łukiem wartości, wspólnych zabaw oraz będą opowiadać o wspólnych wartościach. Będzie to też przestrzeń do przekazania pozytywnych słów oraz życzeń, które umieścimy na łuku. Chcemy, aby zorganizowane przez nas wydarzenie cieszyło się zainteresowaniem i wzbudziło pozytywne emocje, dlatego zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na Happening, żeby pokazać, że młodzież z Polski i Ukrainy chce budować dialog międzykulturowy na wzajemnej tolerancji i otwartości.
PROJEKT OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE
Z POLSKO-UKRAIŃSKIEJ RADY WYMIANY MŁODZIEŻY
Z DOTACJI MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ