EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW

PROJEKTY FUNDACJINadchodzący okres 2021-2022 staje się punktem krytycznym dla przyszłości Unii Europejskiej, w którym obywatele powinni gromadzić się, dyskutować, zastanawiać się i angażować w kluczowe kwestie dla projektu europejskiego: cyfryzację, środowisko i spójną politykę społeczną.

#euroCM


Czas realizacji projektu: 15 marca 2021 - 14 września 2022Projekt EuroChangeMakers ma na celu:


Oczekiwane rezultaty

  • nieformalna sieć 100 EuroChangeMakers (ECM);
  • 18 krajowych hackathonów i 1 europejski hackathon poświęcony zaangażowaniu obywatelskiemu, podczas którego odbędzie się debata na temat przyszłości Europy;
  • 1 platforma cyfrowa gromadząca treści wytworzone w ramach projektu (w tym media społecznościowe);
  • 1 Biała Księga opublikowana i rozesłana odpowiednim decydentom (90 na szczeblu krajowym, 30 na szczeblu europejskim).

Główne działania

  • spotkanie inauguracyjne online, 11-13 maja 2021 r .;
  • ogólnokrajowe hackathony obywatelskie we wszystkich 18 krajach partnerskich;
  • kampania promocyjna: ECM w akcji;
  • Europejski hackathon obywatelski w Bukareszcie.


Projekt EuroChangeMakers #euroCM

Projekt EuroChangeMakers #euroCM jest odpowiedzią na obecne wyzwania demokratyczne ostatnich miesięcy w kontekście pandemii COVID-19, która miała bezpośredni wpływ na możliwość aktywnego udziału obywateli w debatę na temat bieżących wydarzeń. Środki zapewniające fizyczną odległość utrzymały się we wszystkich państwach członkowskich UE, w tym wymóg pozostania w domu, zawieszenie masowych zgromadzeń i fizyczne zachowanie dystansu w miejscach publicznych. Takie środki wpłynęły na wiele praw podstawowych, w tym na prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 6 Karty), poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego (art. 7), wolność myśli, sumienia i religii (art. 10), wolność wypowiedzi, i informacji (art. 11), wolność zgromadzeń i zrzeszania się (art. 12), wolność sztuki i nauki (art. 13) oraz swoboda przemieszczania się i pobytu (art. 45). [FRA, Biuletyn 2, 2020].


LIDER PROJEKTU

Link do oficjalnej strony projektu https://eurocm.geyc.ro


PATRNERZY PROJEKTU
EuroChangeMakers

Ta strona została stworzona w ramach projektu EuroChangeMakers,
współfinansowanego z programu Europa dla obywateli Unii Europejskiej.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla tworzenia tej platformy nie oznacza poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.