EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW

PROJEKTY FUNDACJINadchodzący okres 2021-2022 staje się punktem krytycznym dla przyszłości Unii Europejskiej, w którym obywatele powinni gromadzić się, dyskutować, zastanawiać się i angażować w kluczowe kwestie dla projektu europejskiego: cyfryzację, środowisko i spójną politykę społeczną.

#euroCMNarodowy Hackathon Obywatelski w Europie Środkowo-Wschodniej, który był częścią międzynarodowego projektu EuroChangeMakers, został zorganizowany przez Europejski Dom Spotkań oraz EUROPE DIRECT Lublin. Warsztaty odbyły się 25 października 2021 r. w godzinach: 10:00-14:00, w budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

W spotkaniu udział wzięło 36 uczestników w wieku 18-35 lat, którym tematy priorytetów Komisji Europejskiej i przyszłość Unii Europejskiej nie są obce. Zostali oni podzieleni na sześć grup, których zadaniem była identyfikacja problemów istniejących w naszym społeczeństwie oraz znalezienie na nie rozwiązań w trzech obszarach tematycznych: społeczeństwo, cyfryzacja i ochrona środowiska.

Uczestnicy, zgodnie z założeniami metody Design Thinking, zidentyfikowali potrzeby, jakie występują w naszym społeczeństwie, określili grono odbiorców i dostosowali swoje pomysły do rzeczywistości, jaka nas otacza. Po „burzy mózgów” grupy zostały poproszone o przelanie swoich rozwiązań na papier i zaprezentowanie ich przed uczestnikami. Po owocnych dyskusjach i konstruktywnych komentarzach kolegów i koleżanek otrzymaliśmy 6 propozycji, które prezentujemy poniżej:
1. SPOŁECZEŃSTWO

Popularyzacja sportu niepełnosprawnych wśród Polaków. Program zakłada promowanie parasportu za pomocą mediów tradycyjnych i social media tak, aby zawodnicy paraolimpiady byli rozpoznawani przez rodaków. Taka promocja znacznie wpłynie na odbiór tych dyscyplin sportowych, co będzie miało wymierny wpływ na dofinansowanie zawodników i kadry przez zainteresowanych sponsorów.2. OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w regionie. Program zakłada dofinansowanie oczyszczaczy powietrza i filtrów w gospodarstwach domowych oraz firmach o dużej emisji CO2.3. OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększanie świadomości i wrażliwości ekologicznej wśród Polaków. Program zakłada powstanie niestandardowej reklamy „bycia eko”, do której zaangażowana zostałaby osoba ze świata show-biznesu. Akcja dotyczy wykupienia koszulki i zrobienia sobie w niej zdjęcia podczas zbierania i segregowania śmieci. Uczestnik akcji, który po umieszczeniu zdjęcia w koszulce w social media, który uzyska największy zasięg, zdobędzie nagrodę pieniężną.4. SPOŁECZEŃSTWO

Zapobieganie i zmniejszenie rosnącej liczby problemów związanych ze zdrowiem psychicznym w społeczeństwie. Program zakłada dofinansowania tego sektora ochrony zdrowia, kształcenie specjalistów w dziedzinie psychologii i psychiatrii, wyposażenie i dofinansowanie placówek.5. SPOŁECZEŃSTWO

Edukacja społeczeństwa na temat zdrowia i chorób. Program zakłada organizację konferencji naukowych skierowanych do szerokiego grona odbiorców. Organizatorzy mieliby za zadanie przygotowanie materiałów konferencyjnych tłumaczących w prosty i nieskomplikowany sposób skutków i konsekwencji np. wystąpienia pandemii, przeciwdziałania występowania ognisk chorobowych oraz zachęcających społeczeństwo do profilaktyki zdrowia.6. CYFRYZACJA

Udostępnianie i popularyzacja narzędzi cyfrowych oraz dostępu do wiedzy w społeczeństwie. Program zakłada formę dofinansowania dla gmin wiejskich, aby uzyskały dostęp do Internetu. Przewidziana jest również organizacja warsztatów z obsługi narzędzi cyfrowych, które będą skierowane do różnych grup społecznych np. do seniorów lub osób wykluczonych cyfrowo. Dodatkowo przeprowadzone zostaną w każdej gminie prelekcje na temat identyfikowania fake newsów i poszukiwania wiarygodnych źródeł informacji.


Wydarzenie miało również na celu wyjawienie kandydatów do sieci 100 EuroChangeMakers, którzy będą reprezentować Polskę na międzynarodowym spotkaniu w Rumunii.


Partnerami wydarzenia byli:
Wspólnie.eu – społeczność działająca na rzecz Europy, Instytut Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych – ERIA.

o projekcie


Czas realizacji projektu: 15 marca 2021 - 14 września 2022

Czy chcesz, aby świat stawał się coraz lepszym miejscem do życia? Czy ma dla Ciebie znaczenie, jaka jest obecna sytuacja w Unii Europejskiej? Czy wierzysz, że zjednoczeni ludzie mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na te pytania, to wydarzenie jest właśnie dla Ciebie!

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw i EUROPE DIRECT Lublin organizują hackathon w ramach międzynarodowego projektu „EuroChangeMakers”. Jego celem jest znalezienie uczestników, którzy są gotowi na zmianę w Europie! #euroCM

Projekt ten analizuje przyszłość Europy w trzech głównych kierunkach: włączenie społeczne, zmiany klimatyczne i przestrzeń cyfrowa. Celem hackathonu jest dyskusja uczestników nad problemami, generowanie pomysłów i wspólna praca w zespołach, aby znaleźć rozwiązanie, które sprawi, że Europa stanie się piękniejszym miejscem do życia!

Aż 7 uczestników hackathonu pojedzie na międzynarodowy hackathon w Rumunii i zaprezentuje te pomysły Europie w formie białej księgi z uczestnikami z 18 krajów europejskich.Projekt EuroChangeMakers ma na celu:


Oczekiwane rezultaty

  • nieformalna sieć 100 EuroChangeMakers (ECM);
  • 18 krajowych hackathonów i 1 europejski hackathon poświęcony zaangażowaniu obywatelskiemu, podczas którego odbędzie się debata na temat przyszłości Europy;
  • 1 platforma cyfrowa gromadząca treści wytworzone w ramach projektu (w tym media społecznościowe);
  • 1 Biała Księga opublikowana i rozesłana odpowiednim decydentom (90 na szczeblu krajowym, 30 na szczeblu europejskim).

Główne działania

  • spotkanie inauguracyjne online, 11-13 maja 2021 r .;
  • ogólnokrajowe hackathony obywatelskie we wszystkich 18 krajach partnerskich;
  • kampania promocyjna: ECM w akcji;
  • Europejski hackathon obywatelski w Bukareszcie.


Projekt EuroChangeMakers #euroCM

Projekt EuroChangeMakers #euroCM jest odpowiedzią na obecne wyzwania demokratyczne ostatnich miesięcy w kontekście pandemii COVID-19, która miała bezpośredni wpływ na możliwość aktywnego udziału obywateli w debatę na temat bieżących wydarzeń. Środki zapewniające fizyczną odległość utrzymały się we wszystkich państwach członkowskich UE, w tym wymóg pozostania w domu, zawieszenie masowych zgromadzeń i fizyczne zachowanie dystansu w miejscach publicznych. Takie środki wpłynęły na wiele praw podstawowych, w tym na prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 6 Karty), poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego (art. 7), wolność myśli, sumienia i religii (art. 10), wolność wypowiedzi, i informacji (art. 11), wolność zgromadzeń i zrzeszania się (art. 12), wolność sztuki i nauki (art. 13) oraz swoboda przemieszczania się i pobytu (art. 45). [FRA, Biuletyn 2, 2020].


LIDER PROJEKTU

Link do oficjalnej strony projektu https://eurocm.geyc.ro


PATRNERZY PROJEKTU
EuroChangeMakers

Ta strona została stworzona w ramach projektu EuroChangeMakers,
współfinansowanego z programu Europa dla obywateli Unii Europejskiej.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla tworzenia tej platformy nie oznacza poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.