EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2018 ROKU
25 kwietnia 2018r. Lublin Szkolenie "Bądź przedsiębiorczy – dotacje, szkolenia, staże" Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie na temat zakładania działalności gospodarczej oraz możliwości pozyskania funduszy europejskich na założenie działalności gospodarczej, oraz szkolenia i staże. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina w dniu 14.05.2018 r.

Szkolenie będzie obejmować zasady zakładania działalności gospodarczej, przedstawienie możliwości pozyskania środków europejskich na otwarcie działalności gospodarczej, oraz inne formy aktywizacji zawodowej (m.in. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego oraz Program Operacyjny POWER) oraz przedstawienie harmonogramu naboru wniosków. Po szkoleniu będzie możliwość bezpośrednich konsultacji indywidualnych z trenerem, specjalistą z zakresu funduszy strukturalnych. Organizatorem szkolenia jest Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności osoby bezrobotne, absolwentów i studentów ostatnich lat studiów, którzy chcą założyć własną działalność gospodarczą lub rozpocząć staż bądź szkolenia zawodowe.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty wyżywienia uczestników oraz koszt materiałów szkoleniowych. Organizator zapewnia także bezpłatny transport z Lublina do Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego w Nasutowie i z powrotem (koszty dojazdu do Lublina nie są zwracane). Szkolenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw.

Zgłoszenia można przynosić osobiście lub przesyłać drogą elektroniczną (europe-direct@europe-direct.lublin.pl) do dnia 10.05.2018 r. (liczy się data wpłynięcia). Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane na szkolenie dostaną potwierdzenie e-mailem w dniu 11.05.2018 r.


Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 511 403 171
lub drogą elektroniczną: europe-direct@europe-direct.lublin.pl


Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy


"Bądź przedsiębiorczy"
– możliwości pozyskania funduszy unijnych na działalność gospodarczą

14.05.2018 r. Nasutów koło Lublina)


08.40 – 09.00
Rejestracja uczestników.
09.00 – 9.45
Rejestracja działalności gospodarczej – procedura, dokumenty, formy działalności gospodarczej.
9.45 – 12.00
Dotacje na rozpoczęcie i na rozwój działalności gospodarczej: środki
z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
12.00 – 12.15
Przerwa kawowa.
12.15 – 12.45
Inne formy wsparcia: preferencyjne pożyczki, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
12.45 – 13:30
Indywidualne konsultacje z trenerem
13:30 – 14:15
Obiad
14.15 –
Wyjazd z Nasutowa.
PROJEKT WSPIERANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
www.europe-direct.lublin.pl


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ