EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2016 ROKU


14.09.2016r., Lublin Konferencja "Inkubator Przedsiębiorczości" już za nami! Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W dniu 25.10.2016 w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca 2 lata realizacji projektu „Inkubator Przedsiębiorczości”, współfinansowanego w ramach programu Erasmus+, KA2 Partnerstwa Strategiczne.

powiekszenie powiekszenie

Projekt, realizowany wspólnie z organizacjami z Malty oraz Estonii koncentrował się wokół poszukiwania skutecznych metod i narzędzi, które mogłyby pomóc w skutecznym wspieraniu uczniów i absolwentów szkół zawodowych w procesie zakładania i prowadzenia własnej firmy.

powiekszenie powiekszenie

Konferencja była okazją do podzielenia się z szerszym gronem rezultatami prac zespołu projektowego, ale także do przeprowadzenia dyskusji na temat problemów młodych ludzi ze szkół zawodowych, którzy chcieliby rozpocząć własną działalność. Podczas konferencji przeprowadziliśmy bardzo ciekawą dyskusję dotyczącą tego czy młodzi ludzie po szkole zawodowej chcą zakładać własne firmy oraz czy są na to gotowi.

powiekszenie powiekszenie

Zaproszeni goście wspólnie doszli do wniosku, że młodzi ludzie ze szkół zawodowych w pierwszej kolejności powinni zdobyć konkretne umiejętności i doświadczenie zawodowe, a dopiero potem będą gotowi na rozpoczęcie samodzielnej działalności. I właśnie na tym etapie usamodzielniania się potrzebują oni bardzo dużego wsparcia, zwłaszcza podczas pierwszego etapu prowadzenia działalności.

powiekszenie powiekszenie

Kolejnym tematem dyskusji były kwestie związane z tym jakiego rodzaju wsparcia potrzebują i oczekują młodzi ludzie ze szkół zawodowych chcący założyć własną firmę. Przedstawiliśmy wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu, a zaproszeni goście podzielili się swoimi doświadczeniami z pracy z młodzieżą. Z przeprowadzonej dyskusji (a także rezultatów badań w ramach projektu) wyniknęło, że młodzież chcąca założyć własną firmę potrzebuje przede wszystkim konkretnych informacji (prawnych, księgowych, finansowych) ale także wsparcia w postaci doradztwa i mentoringu ze strony doświadczonych przedsiębiorców.

powiekszenie powiekszenie

Wspólnie doszliśmy do wniosku, ze inkubator przedsiębiorczości zawodowej, dostosowany do potrzeb uczniów szkół zawodowych mógłby stanowić bardzo przydatny instrument wsparcia dla młodych osób, chcących założyć własną firmę.

Publikacja „Model Inkubatora Przedsiębiorczości dla szkół zawodowych” opracowana w ramach projektu „Inkubator Przedsiębiorczości” stanowi zbiór porad dotyczących tworzenia i funkcjonowania takiego inkubatora. Drukowaną wersję publikacji można otrzymać w siedzibie Fundacji Nowy Staw, wersja elektroniczna będzie dostępna na stronie projektu.

W drugiej części konferencji, uczestnicy wzięli udział w warsztatach „design thinking”, których celem było pokazanie, poprzez szereg praktycznych ćwiczeń, że tworzenie i wdrażanie nowych rozwiązań to proces, którego można się nauczyć i który można wykorzystać w codziennej pracy np. z uczniami, którzy potrzebują wsparcia w przekształceniu luźnego pomysłu na biznes w konkretne działania.

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie

 

Partnerami projektu są
UHM Związek Zawodowy Pracowników (Floriana, Malta)
oraz ETOK Estońskie Centrum Pracy (Tallin, Estonia).


EDS-FNS

Projekt "Inkubator Przedsiębiorczości"
finansowany jest ze środków Programu Erasmus +


erasmus_plusTAK ZAPRASZALIŚMY NA KONFERENCJĘ
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ