EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


06.06.2013 Lublin „Szkolenie medialne - zatrudnienie i włączenie młodzieży” Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Międzynarodowy kurs „Szkolenie medialne - zatrudnienie i włączenie młodzieży” odbył się w Nasutowie koło Lublina od 28 maja do 06 czerwca 2013 . Podczas projektu spotkało się 25 osób z Polski, Danii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Grecji , którzy są pracownikami w organizacjach współpracującymi z młodzieżą. Pracowali razem z trenerami na temat mediów obywatelskich i młodzieżowych oraz poznawali metody pracy z młodzieżą .

Szkolenie miało na celu poprawę kompetencji i umiejętności pracowników zajmujących się młodymi , którzy chcą korzystać z narzędzi multimedialnych w swojej codziennej pracy i zajmować się tematem mobilności , aktywności i integracji młodzieży w społeczeństwie oraz wykorzystywać media obywatelskie i przyczyniać do stworzenia międzynarodowej sieci i lokalnych grup filmowych.

Po szkoleniu uczestnicy dowiedzieli się więcej jak zaangażować młodych ludzi do działania, w jak działają media obywatelskie, jak tworzyć krótkie reportaże filmowe, wywiady uliczne i klipy informacyjne.  Dzięki projektowi uczestnicy mogli wymienić swoje doświadczenia, porównać metody pracy i poznać lepiej inne kultury.

Ostatniego dnia podczas spotkania podsumowującego uczestnicy wyprodukowali program telewizyjny podczas którego zaprezentowali swoje filmy oraz zorganizowali debaty na takie tematy jak social media.

FILM

EDS-FNS

Pliki PDF