EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


22-24.11.2013 Paryż Tydzień Społeczny we Francji - zapraszamy! Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

a

Francuski Tydzień Społeczny został zainicjowany w roku 1904 przez dwóch świeckich katolików z Francji- Marius’a Gonin’a oraz Adéodat’a Boissard’a. Ideą przewodnią było upowszechnianie nauczania społecznego Kościoła oraz poszukiwanie możliwości zastosowania go w życiu społecznym w rozwiązywaniu współczesnych problemów, szczególnie w zakresie poprawy warunków pracy robotników, które zostały określone jako nieludzkie w encyklice „Rerum Novarum” przez papieża Leona XIII.

Aktualnie idea Tygodnia jest podtrzymywana - Francuski Tydzień Społeczny koncentruje się wokół bieżących wyzwań życia gospodarczego, politycznego, kulturalnego, naukowego i zmian technologicznych. Tydzień analizuje wpływ w/w zjawisk i procesów na życie społeczne, podejmując rozważania na temat tego, jak należy na nie reagować, zachowując zasadę odpowiedzialności społecznej.

Co roku Tydzień podejmuje inny temat: 1987- „Praca i zatrudnienie”, 1991- „Konkurencja i solidarność”, 1996- „Jaka Europa?”, 2000- „Pracować i Żyć”, 2002- „Przemoc”, 2006- „Co to jest społeczeństwo sprawiedliwe?”, 2007- „Żyć inaczej na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju”, 2008- „Religie- zagrożenie czy nadzieja dla naszych społeczeństw”, 2009- „Nowa solidarność- nowe społeczeństwo”, 2010- „Migranci- razem zbudujemy przyszłość?”., 2011- „Demokracja”, 2012- „Kobieta i mężczyzna- nowy ład”. W roku 2013 tematem przewodnim będzie praca. W Tygodniu biorą udział jako prelegenci wybitni przedstawiciele świata nauki, polityki, życia gospodarczego i społecznego.

Co roku Tydzień odbywa się w innym mieście Francji. Początkowo uczestniczyli w nim tylko Francuzi, w ostatnich latach z roku na rok przybywa uczestników z innych państw europejskich. W pierwszym Tygodniu wzięło udział 450 osób, w ostatnich latach liczba uczestników przekracza 3 000.

TYDZIEŃ 2013

W roku 2013 Tydzień odbywający się w trzech miastach jednocześnie- Lyon, Paryż, Strasbourg, grupa międzynarodowa została zaproszona do Strasbourga. W czasie trzech dni obrad poruszane będą między innymi następujące zagadnienia: bezrobocie, rynek pracy a nauczanie społeczne Kościoła, bezrobocie a  globalizacja. Językiem obrad jest język francuski, całość jest tłumaczona symultanicznie na język angielski i niemiecki. Program oraz wiele innych informacji o Tygodniu znajdują na stronie: http://www.ssf-fr.org.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Dzięki zaproszeniu organizatorów Francuskiego Tygodnia Społecznego, w konferencji będzie uczestniczyła grupa 30 Polaków.

Warunkiem uczestnictwa jest:

  • skończone 18 lat
  • gotowość do udziału w całości Sesji 22-24 listopada 2013
  • dobry stan zdrowia pozwalający na podróż autokarem i udział w trzydniowych obradach
  • zainteresowanie tematyką Tygodnia
  • bardzo dobra znajomość języka francuskiego, angielskiego lub niemieckiego pozwalająca uczestniczyć w obradach i warsztatach
  • wniesienie opłaty w wysokości 230 PLN

Organizatorzy zapewniają:

  • bezpłatny transport autobusem w obie strony, wyjazd: Lublin w dniu 20.11.2013, powrót w dniu 25.11.2013
  • zakwaterowanie u rodzin w Strasbourgu,

Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia sobie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na czas pobytu we Francji (Karta taka jest bezpłatna i można ją otrzymać w lokalnym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia).

Chętni mogą zamówić obiad w postaci lunch pakietu (w ostatnim roku- 2 kanapki, jogurt, woda) w cenie 39,00 PLN w dniach 22- 24. 11. 2011.

Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że rodziny zapewnią śniadania i kolacje, będzie to kwestia indywidualna, należy więc liczyć się z koniecznością pokrycia tego kosztu.

Wyjazd w dniu 20 listopada 2013 r. godzinach południowych, powrót dnia 25 listopada 2013 późnym wieczorem. Zarówno przyjazd, jak i wyjazd jest z i do Lublina, nie ma możliwości dołączenia/wysiadania po drodze.

Nie ma możliwości indywidualnego lotu samolotem i otrzymania refundacji. Jedyną dopuszczalną opcją zmiany jest dojazd na własny koszt i skorzystanie z noclegu u rodzin na miejscu; nie zmienia to wysokości opłaty za uczestnictwo.

Nie jesteśmy w stanie zagwarantować zakwaterowania z osobami wskazanymi przez Państwa, korzystamy z gościnności rodzin, przydział odbywa się w trybie pielgrzymkowym, nie zawsze udaje się uwzględnić wszystkie preferencje.

Etapy rekrutacji:

- wysłanie zgłoszenia na adres a.moskwa@eds-fundacja.pl do dnia 16.10.2013 do północy

- wybór uczestników

Kryterium formalne:
wysłanie zgłoszenia na czas i uzupełnienie wszystkich pól, znajomość jednego zz trzech ww. języków na poziomie bardzo dobrym

Kryterium merytoryczne:
5 punktów za dobrą znajomość języka francuskiego (należy spodziewać się rozmowy telefonicznej weryfikującej znajomość języka), 5 punktów za doświadczenie zawodowe lub społeczne związane z rynkiem pracy, 5 punktów za pracę jako wolontariusz w Europejskim Domu Spotkań- Fundacji Nowy Staw

- wysłanie informacji o wynikach do 18.10.2013 drogą elektroniczną

- dokonywanie przelewów do dnia 20.10.2013- data wpływu

Przelane środki w przypadku rezygnacji nie podlegają zwrotowi, gdyż automatycznie przelewane są do Francji.  

Zapraszamy do udziału!

DO POBRANIA :
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ