EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


22-24.11.2013 Paryż Tydzień Społeczny we Francji - zapraszamy! Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

a

Francuski Tydzień Społeczny został zainicjowany w roku 1904 przez dwóch świeckich katolików z Francji- Marius’a Gonin’a oraz Adéodat’a Boissard’a. Ideą przewodnią było upowszechnianie nauczania społecznego Kościoła oraz poszukiwanie możliwości zastosowania go w życiu społecznym w rozwiązywaniu współczesnych problemów, szczególnie w zakresie poprawy warunków pracy robotników, które zostały określone jako nieludzkie w encyklice „Rerum Novarum” przez papieża Leona XIII.

Aktualnie idea Tygodnia jest podtrzymywana - Francuski Tydzień Społeczny koncentruje się wokół bieżących wyzwań życia gospodarczego, politycznego, kulturalnego, naukowego i zmian technologicznych. Tydzień analizuje wpływ w/w zjawisk i procesów na życie społeczne, podejmując rozważania na temat tego, jak należy na nie reagować, zachowując zasadę odpowiedzialności społecznej.

Co roku Tydzień podejmuje inny temat: 1987- „Praca i zatrudnienie”, 1991- „Konkurencja i solidarność”, 1996- „Jaka Europa?”, 2000- „Pracować i Żyć”, 2002- „Przemoc”, 2006- „Co to jest społeczeństwo sprawiedliwe?”, 2007- „Żyć inaczej na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju”, 2008- „Religie- zagrożenie czy nadzieja dla naszych społeczeństw”, 2009- „Nowa solidarność- nowe społeczeństwo”, 2010- „Migranci- razem zbudujemy przyszłość?”., 2011- „Demokracja”, 2012- „Kobieta i mężczyzna- nowy ład”. W roku 2013 tematem przewodnim będzie praca. W Tygodniu biorą udział jako prelegenci wybitni przedstawiciele świata nauki, polityki, życia gospodarczego i społecznego.

Co roku Tydzień odbywa się w innym mieście Francji. Początkowo uczestniczyli w nim tylko Francuzi, w ostatnich latach z roku na rok przybywa uczestników z innych państw europejskich. W pierwszym Tygodniu wzięło udział 450 osób, w ostatnich latach liczba uczestników przekracza 3 000.

TYDZIEŃ 2013

W roku 2013 Tydzień odbywający się w trzech miastach jednocześnie- Lyon, Paryż, Strasbourg, grupa międzynarodowa została zaproszona do Strasbourga. W czasie trzech dni obrad poruszane będą między innymi następujące zagadnienia: bezrobocie, rynek pracy a nauczanie społeczne Kościoła, bezrobocie a  globalizacja. Językiem obrad jest język francuski, całość jest tłumaczona symultanicznie na język angielski i niemiecki. Program oraz wiele innych informacji o Tygodniu znajdują na stronie: http://www.ssf-fr.org.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Dzięki zaproszeniu organizatorów Francuskiego Tygodnia Społecznego, w konferencji będzie uczestniczyła grupa 30 Polaków.

Warunkiem uczestnictwa jest:

  • skończone 18 lat
  • gotowość do udziału w całości Sesji 22-24 listopada 2013
  • dobry stan zdrowia pozwalający na podróż autokarem i udział w trzydniowych obradach
  • zainteresowanie tematyką Tygodnia
  • bardzo dobra znajomość języka francuskiego, angielskiego lub niemieckiego pozwalająca uczestniczyć w obradach i warsztatach
  • wniesienie opłaty w wysokości 230 PLN

Organizatorzy zapewniają:

  • bezpłatny transport autobusem w obie strony, wyjazd: Lublin w dniu 20.11.2013, powrót w dniu 25.11.2013
  • zakwaterowanie u rodzin w Strasbourgu,

Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia sobie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na czas pobytu we Francji (Karta taka jest bezpłatna i można ją otrzymać w lokalnym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia).

Chętni mogą zamówić obiad w postaci lunch pakietu (w ostatnim roku- 2 kanapki, jogurt, woda) w cenie 39,00 PLN w dniach 22- 24. 11. 2011.

Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że rodziny zapewnią śniadania i kolacje, będzie to kwestia indywidualna, należy więc liczyć się z koniecznością pokrycia tego kosztu.

Wyjazd w dniu 20 listopada 2013 r. godzinach południowych, powrót dnia 25 listopada 2013 późnym wieczorem. Zarówno przyjazd, jak i wyjazd jest z i do Lublina, nie ma możliwości dołączenia/wysiadania po drodze.

Nie ma możliwości indywidualnego lotu samolotem i otrzymania refundacji. Jedyną dopuszczalną opcją zmiany jest dojazd na własny koszt i skorzystanie z noclegu u rodzin na miejscu; nie zmienia to wysokości opłaty za uczestnictwo.

Nie jesteśmy w stanie zagwarantować zakwaterowania z osobami wskazanymi przez Państwa, korzystamy z gościnności rodzin, przydział odbywa się w trybie pielgrzymkowym, nie zawsze udaje się uwzględnić wszystkie preferencje.

Etapy rekrutacji:

- wysłanie zgłoszenia na adres a.moskwa@eds-fundacja.pl do dnia 16.10.2013 do północy

- wybór uczestników

Kryterium formalne:
wysłanie zgłoszenia na czas i uzupełnienie wszystkich pól, znajomość jednego zz trzech ww. języków na poziomie bardzo dobrym

Kryterium merytoryczne:
5 punktów za dobrą znajomość języka francuskiego (należy spodziewać się rozmowy telefonicznej weryfikującej znajomość języka), 5 punktów za doświadczenie zawodowe lub społeczne związane z rynkiem pracy, 5 punktów za pracę jako wolontariusz w Europejskim Domu Spotkań- Fundacji Nowy Staw

- wysłanie informacji o wynikach do 18.10.2013 drogą elektroniczną

- dokonywanie przelewów do dnia 20.10.2013- data wpływu

Przelane środki w przypadku rezygnacji nie podlegają zwrotowi, gdyż automatycznie przelewane są do Francji.  

Zapraszamy do udziału!

DO POBRANIA :