EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


24.06.2013 Lublin Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny "Lublin i Münster w obiektywie – kościoły" Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Promuj nasze miasto, wygraj kurs fotografii i pokaż swoje zdjęcie na międzynarodowej wystawie fotografii!

Zapraszamy mieszkańców Lubelszczyzny do udziału w konkursie fotograficznym, którego przedmiotem są kościoły Lublina.

Konkurs będzie się odbywał równolegle w Lublinie i w mieście partnerskim Lublina – Münster. Celem konkursu jest zacieśnienie współpracy pomiędzy miastami partnerskimi a także promocja Lublina w Niemczech i Münster w Polsce.

Po rozstrzygnięciu konkursu powstanie wspólna polsko-niemiecka wystawa 50 najlepszych zdjęć: 25 najlepszych zdjęć Lublina i 25 najlepszych zdjęć Münster.

Wystawa zostanie pokazana w Lublinie (w Ratuszu) oraz w Münster w listopadzie 2013 roku. 

Nagroda

Dla autora najlepszej pracy to miesięczny kurs fotografii cyfrowej z możliwością zamiany na zniżkę w wysokości 500 zł na inne kursy w Lubelskiej Szkole Fotografii.
Za drugie i trzecie miejsce przewidziane są nagrody rzeczowe.

Ponadto autorzy prac z 1, 2 i 3 miejsca będą mieli możliwość jednorazowych konsultacji fotograficznych w Lubelskiej Szkole Fotografii.

Wszyscy autorzy 25 najlepszych prac dostaną zniżkę 20% na kursy i warsztaty w LSF.

Nagrody ufundowała Lubelska Szkoła Fotografii
oraz Stowarzyszenie Obywatelskie Lublin-Münster.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących będących amatorami w dziedzinie fotografii zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, którzy ukończyli 16 lat.

Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 3 fotografie.

Zdjęcia wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym prosimy przesyłać na adres: wobiektywie.konkurs@gmail.com do 18 września 2013 roku.

Przed zgłoszeniem prosimy zapoznać się z regulaminem konkursu. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dołączenia formularza zgody rodziców/opiekunów prawnych.

Dodatkowych informacji udziela Marta Jędrych,
tel. 81 534 61 91, e-mail: wobiektywie.konkurs@gmail.com

Konkurs objęty honorowym patronatem Prezydenta Lublina, pana Krzysztofa Żuka.

Organizatorzy konkursu:

Stowarzyszenie Obywatelskie Lublin-Münster
Lubelska Szkoła Fotografii
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Urząd Miasta Lublin
Förderverein Münster-Lublin

DO POBRANIA :