EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


24.06.2013 Lublin Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny "Lublin i Münster w obiektywie – kościoły" Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Promuj nasze miasto, wygraj kurs fotografii i pokaż swoje zdjęcie na międzynarodowej wystawie fotografii!

Zapraszamy mieszkańców Lubelszczyzny do udziału w konkursie fotograficznym, którego przedmiotem są kościoły Lublina.

Konkurs będzie się odbywał równolegle w Lublinie i w mieście partnerskim Lublina – Münster. Celem konkursu jest zacieśnienie współpracy pomiędzy miastami partnerskimi a także promocja Lublina w Niemczech i Münster w Polsce.

Po rozstrzygnięciu konkursu powstanie wspólna polsko-niemiecka wystawa 50 najlepszych zdjęć: 25 najlepszych zdjęć Lublina i 25 najlepszych zdjęć Münster.

Wystawa zostanie pokazana w Lublinie (w Ratuszu) oraz w Münster w listopadzie 2013 roku. 

Nagroda

Dla autora najlepszej pracy to miesięczny kurs fotografii cyfrowej z możliwością zamiany na zniżkę w wysokości 500 zł na inne kursy w Lubelskiej Szkole Fotografii.
Za drugie i trzecie miejsce przewidziane są nagrody rzeczowe.

Ponadto autorzy prac z 1, 2 i 3 miejsca będą mieli możliwość jednorazowych konsultacji fotograficznych w Lubelskiej Szkole Fotografii.

Wszyscy autorzy 25 najlepszych prac dostaną zniżkę 20% na kursy i warsztaty w LSF.

Nagrody ufundowała Lubelska Szkoła Fotografii
oraz Stowarzyszenie Obywatelskie Lublin-Münster.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących będących amatorami w dziedzinie fotografii zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, którzy ukończyli 16 lat.

Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 3 fotografie.

Zdjęcia wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym prosimy przesyłać na adres: wobiektywie.konkurs@gmail.com do 18 września 2013 roku.

Przed zgłoszeniem prosimy zapoznać się z regulaminem konkursu. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dołączenia formularza zgody rodziców/opiekunów prawnych.

Dodatkowych informacji udziela Marta Jędrych,
tel. 81 534 61 91, e-mail: wobiektywie.konkurs@gmail.com

Konkurs objęty honorowym patronatem Prezydenta Lublina, pana Krzysztofa Żuka.

Organizatorzy konkursu:

Stowarzyszenie Obywatelskie Lublin-Münster
Lubelska Szkoła Fotografii
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Urząd Miasta Lublin
Förderverein Münster-Lublin

DO POBRANIA :PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ