EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


22-24.05.2013 Lublin Jak pogodzić pracę z życiem rodzinnym? Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

W dniach 22-24 maja zorganizowaliśmy międzynarodowe seminarium na temat godzenia pracy z życiem rodzinnym. Seminarium odbyło się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jego uczestnikami byli przedstawiciele związków zawodowych z Polski (NSZZ Solidarność), Czech, Słowacji, Rumunii i Niemiec.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Temat godzenia pracy z życiem rodzinnym był omawiany głównie z punktu widzenia pracowników, jednak jeden z paneli poświęcony był perspektywie pracodawców. Nie powinni oni traktować rodziny pracownika jako ciężaru i przeszkody do wydajnej pracy, ale skoncentrować się na korzyściach, jakie rodzina pracownika przynosi firmie, całemu społeczeństwu i systemowi ekonomicznemu.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Ważnym tematem była dramatyczna sytuacja demograficzna i poszukiwanie rozwiązań, jak zachęcić młodych ludzi do posiadania dzieci.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Innym istotnym zagadnieniem była sytuacja zdrowotna pracowników i konsekwencje zdrowotne, jakie niesie ze sobą brak równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Seminarium zostało zorganizowane we współpracy z EZA
(Europejskie Centrum do spraw Pracobiorców)
i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.


TAK ZAPOWIADALIŚMY SEMINARIUM