EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


22-24.05.2013 Lublin Jak pogodzić pracę z życiem rodzinnym? Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

W dniach 22-24 maja zorganizowaliśmy międzynarodowe seminarium na temat godzenia pracy z życiem rodzinnym. Seminarium odbyło się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jego uczestnikami byli przedstawiciele związków zawodowych z Polski (NSZZ Solidarność), Czech, Słowacji, Rumunii i Niemiec.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Temat godzenia pracy z życiem rodzinnym był omawiany głównie z punktu widzenia pracowników, jednak jeden z paneli poświęcony był perspektywie pracodawców. Nie powinni oni traktować rodziny pracownika jako ciężaru i przeszkody do wydajnej pracy, ale skoncentrować się na korzyściach, jakie rodzina pracownika przynosi firmie, całemu społeczeństwu i systemowi ekonomicznemu.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Ważnym tematem była dramatyczna sytuacja demograficzna i poszukiwanie rozwiązań, jak zachęcić młodych ludzi do posiadania dzieci.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Innym istotnym zagadnieniem była sytuacja zdrowotna pracowników i konsekwencje zdrowotne, jakie niesie ze sobą brak równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Seminarium zostało zorganizowane we współpracy z EZA
(Europejskie Centrum do spraw Pracobiorców)
i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.


TAK ZAPOWIADALIŚMY SEMINARIUMPROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ