EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


22-24.05.2013 Lublin Jak pogodzić pracę z życiem rodzinnym? Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Międzynarodowe seminarium na temat godzenia pracy z życiem rodzinnym i konsekwencji braku równowagi pomiędzy tymi sferami odbędzie się w dniach 22-24 maja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Do udziału zachęcamy przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracowniczych.

Realia dzisiejszego świata i rynku pracy sprawiają, że coraz więcej osób, szczególnie młodych, nie jest w stanie pogodzić życia zawodowego z osobistym. Odbija to się negatywnie na ich życiu rodzinnym i zdrowiu. W szerszej perspektywie przyczynia się do problemów demograficznych i szerzenia się chorób cywilizacyjnych w naszych społeczeństwach. Sytuacja demograficzna staje się coraz bardziej dramatyczna. W jej obliczu należy poszukiwać jak najbardziej skutecznych rozwiązań palących problemów, tak, aby w naszych społeczeństwach zagwarantowana została zastępowalność pokoleń i wzrost długości i jakości życia, a wszystko to w połączeniu z rozwojem ekonomicznym i poprawą sytuacji na rynku pracy.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw pragnie wyjść naprzeciw tym problemom poprzez wspólne szukanie konstruktywnych rozwiązań. Jesteśmy przekonani, że dużą rolę mają tu do odegrania związki zawodowe, a jednym ze sposobów rozwiązania problemu może byc wzmocnienie dialogu społecznego. Dlatego też mamy przyjemność zaprosić Państwa na międzynarodowe seminarium dla przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracowniczych, na którym zostaną poruszone wyżej wymienione tematy.


Seminarium jest organizowane we współpracy z EZA
(Europejskie Centrum do spraw Pracobiorców)
i współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej.