EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


6-7.04.2013 r. Lublin Szkolenie regionalne Programu "Młodzież w działaniu" Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
  • Termin spotkania: 6-7 KWIECIEŃ 2013
  • Województwo: mazowieckie
  • Miejsce spotkania: Hotel Konstancja, ul. Źródlana 8, 05-510 Konstancin-Jeziorna
  • Rodzaj spotkania: regionalne

Cel i tematyka:

Szkolenie ma na celu zdobycie umiejętności z zakresu przygotowania projektów do Programu „Młodzież w Działaniu”. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się o celach i priorytetach poszczególnych Akcji Programu ”Młodzież w działaniu” z wyszczególnieniem Akcji 1.1 – Wymiany Młodzieży. Uczestnicy zapoznają się z systemem On-Line FRSE, dowiedzą się jak szukać Partnera do współpracy oraz jakie się zasady budżetowania i rozliczania projektów. Podane zostaną przykłady „dobrej praktyki”. Szkolenie będzie obejmowało pracę w grupach opartą o tematykę zarządzania projektem, praktyczną pracę z wnioskiem.

Warsztaty będą prowadzone z formie interaktywnej
przez trenera Narodowej Agencji Programu "Młodzież w działaniu".

Profil uczestnika:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z organizacji i grup młodzieżowych działających na terenie woj. mazowieckiego, które planują organizować projekty i wnioskować do Narodowej Agencji Programu „Młodzież w Działaniu” o fundusze na ich realizację.

Zgłoszenia:


W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 25 uczestników.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przysyłanie do nas wypełnionych formularzy zgłoszeniowych
mailem na adres a.sagan@eds-fundacja.pl do 03 kwietnia 2013r.

Warunki uczestnictwa: 

Koszty materiałów, trenerów, wyżywienia oraz zakwaterowania pokrywa Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw. Szkolenie jest bezpłatne, uczestnik pokrywa jedynie koszty przejazdu na miejsce szkolenia.

DO POBRANIA :
Formularz zgłoszeniowy MSWord