EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


6-7.04.2013 r. Lublin Szkolenie regionalne Programu "Młodzież w działaniu" Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
  • Termin spotkania: 6-7 KWIECIEŃ 2013
  • Województwo: mazowieckie
  • Miejsce spotkania: Hotel Konstancja, ul. Źródlana 8, 05-510 Konstancin-Jeziorna
  • Rodzaj spotkania: regionalne

Cel i tematyka:

Szkolenie ma na celu zdobycie umiejętności z zakresu przygotowania projektów do Programu „Młodzież w Działaniu”. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się o celach i priorytetach poszczególnych Akcji Programu ”Młodzież w działaniu” z wyszczególnieniem Akcji 1.1 – Wymiany Młodzieży. Uczestnicy zapoznają się z systemem On-Line FRSE, dowiedzą się jak szukać Partnera do współpracy oraz jakie się zasady budżetowania i rozliczania projektów. Podane zostaną przykłady „dobrej praktyki”. Szkolenie będzie obejmowało pracę w grupach opartą o tematykę zarządzania projektem, praktyczną pracę z wnioskiem.

Warsztaty będą prowadzone z formie interaktywnej
przez trenera Narodowej Agencji Programu "Młodzież w działaniu".

Profil uczestnika:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z organizacji i grup młodzieżowych działających na terenie woj. mazowieckiego, które planują organizować projekty i wnioskować do Narodowej Agencji Programu „Młodzież w Działaniu” o fundusze na ich realizację.

Zgłoszenia:


W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 25 uczestników.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przysyłanie do nas wypełnionych formularzy zgłoszeniowych
mailem na adres a.sagan@eds-fundacja.pl do 03 kwietnia 2013r.

Warunki uczestnictwa: 

Koszty materiałów, trenerów, wyżywienia oraz zakwaterowania pokrywa Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw. Szkolenie jest bezpłatne, uczestnik pokrywa jedynie koszty przejazdu na miejsce szkolenia.

DO POBRANIA :
Formularz zgłoszeniowy MSWord

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ