EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


16.10.2012 Nasutów Zostań koordynatorem. Media w pracy koordynatora projektów młodzieżowych Media obywatelskie

Szkolenie odbędzie się w Nasutowie koło Lublina w dniach 21-27 października 2012 r. W projekcie mogą uczestniczyć osoby w wieku 18-26.

W programie przewidziano m. in.: warsztaty z przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów młodzieżowych, edukację międzykulturową, metody pracy z grupa młodzieżową, wykorzystanie mediów w pracy koordynatora (zajęcia z filmu, fotografii, dziennikarstwa internetowego). Projekt realizowany jest w partnerstwie z organizacją niemiecką.

Projekt jest finansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Na zakończenie każdy z uczestników dostanie zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

Opłata za uczestnictwo wynosi 120 zł.
Organizator pokrywa koszty transportu, wyżywienia, noclegu oraz materiałów szkoleniowych.
Zgłoszenia można przesyłać na adres m.gnyp@eds-fundacja.pl

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy MłodzieżyTAK ZAPRASZALIŚMY NA SZKOLENIE

 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ