EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


16.10.2012 Nasutów Zostań koordynatorem. Media w pracy koordynatora projektów młodzieżowych Media obywatelskie

Szkolenie odbędzie się w Nasutowie koło Lublina w dniach 21-27 października 2012 r. W projekcie mogą uczestniczyć osoby w wieku 18-26.

W programie przewidziano m. in.: warsztaty z przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów młodzieżowych, edukację międzykulturową, metody pracy z grupa młodzieżową, wykorzystanie mediów w pracy koordynatora (zajęcia z filmu, fotografii, dziennikarstwa internetowego). Projekt realizowany jest w partnerstwie z organizacją niemiecką.

Projekt jest finansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Na zakończenie każdy z uczestników dostanie zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

Opłata za uczestnictwo wynosi 120 zł.
Organizator pokrywa koszty transportu, wyżywienia, noclegu oraz materiałów szkoleniowych.
Zgłoszenia można przesyłać na adres m.gnyp@eds-fundacja.pl

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy MłodzieżyTAK ZAPRASZALIŚMY NA SZKOLENIE