EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


20-21.09.2012 Nasutów Seminarium szkoleniowe „Przedsiębiorczość młodzieży” Informacja europejska

Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin razem z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie zorganizował seminarium szkoleniowe „Przedsiębiorczość młodzieży” dla przedstawicieli szkół średnich z województwa lubelskiego. W szkoleniu wzięło udział ponad 40 nauczycieli i uczniów ostatnich klas szkół średnich.

Celem szkolenia było wsparcie aktywnych postaw młodzieży w kształtowaniu i planowaniu swojej przyszłości zawodowej, zwiększenie przedsiębiorczości wśród młodzieży, rozwijanie umiejętności adaptacji młodzieży do zmieniających się warunków rynku pracy, wypracowanie umiejętności autoprezentacji oraz skutecznego poszukiwania i ubiegania się o pracę, a także pokazywanie możliwych źródeł wiedzy i sposobów ich wykorzystania w celu przygotowania do funkcjonowania na otwartym rynku pracy.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Warsztaty prowadzone były równolegle w dwóch grupach: uczniów i nauczycieli.

Szkolenie dla nauczycieli obejmowało m.in. następującą tematykę:

 • Przedsiębiorczość i postawy przedsiębiorcze
 • Profil osoby przedsiębiorczej
 • Wspierająca rozwój postawa wychowawcza – podejście coachingowe w pracy z uczniem
 • Relacja nauczyciel – uczeń – warsztat komunikacji
 • Bariery komunikacyjne i metody ich przełamywania.         
 • Informacje zwrotne jako czynnik wspierający w rozwoju
 • Trening wybranej techniki komunikacyjnej w relacji: nauczyciel – uczeń – podejście coachingowe w praktyce
 • Typologia i znaczenie dostrojenia – różni ludzie, różne metody – znaczenie różnic indywidualnych w budowaniu relacji wychowawczej.

Szkolenie dla uczniów obejmowało m.in. następującą tematykę:

 • Czym jest przedsiębiorczość? (Czy jestem przedsiębiorczy? Jakie są cechy osoby przedsiębiorczej? Co posiadam, a czego muszę się nauczyć, aby być przedsiębiorczy? Czego chcę?)
 • Co chcę osiągnąć? (Kim chcę być? Jakie mam marzenia? Czy mam wyznaczone cele? Jaka jest moja motywacja?)
 • Jak mogę osiągnąć to, czego chcę? (Skąd będę wiedział, że to osiągnąłem? Planowanie działań, Działania krok po kroku, Umiejętność wyznaczania celów, Umiejętność realnej oceny działań i przyjmowania informacji zwrotnej)
 • Co może mi przeszkodzić? (Pokonywanie barier i trudności, Rozwiązywanie problemów, rozkładanie problemów na czynniki pierwsze, Poszukiwanie rozwiązań, Radzenie sobie ze stresem i porażką, Uczenie się na błędach)


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

TAK ZAPRASZALIŚMY NA SZKOLENIE

 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
RAZEM
MOŻEMY WIĘCEJ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NOWE KOMPETENCJE
I UMIEJĘTNOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NASUTOWSKI
UNIWERSYTET LUDOWY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
4 UKRAINE"
SIŁA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD III

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
KOALICJA
ORGANIZACJI OBYWATELSKICH

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ