EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


14.01.2011 r. do 31.07.2011 r Lublin Prezydencja na wyciągnięcie ręki RCIE Lublin

Zakończył się projekt pt. „Prezydencja na wyciągnięcie ręki”.

W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące zadania:

powstała specjalna strona internetowa,
która posłużyła zarówno do promocji projektu, jak również była platformą ułatwiającą uczestnikom realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Strona ta pełniła funkcję strony głównej interaktywnego konkursu wiedzy dotyczącego prezydencji oraz były tam umieszczane materiały szkoleniowe, które pomogły uczestnikom symulacji obrad Rady Unii Europejskiej w przygotowaniu merytorycznym do wyżej wspomnianego przedsięwzięcia.

Interaktywny konkurs wiedzy o prezydencji
konkurs był przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego (1-19 kwietnia 2011 r.). Uczniowie tych szkół mogli wziąć udział w konkursie wiedzowym o prezydencji na specjalnie do tego stworzonej stronie internetowej.

Symulacja obrad Rady Unii Europejskiej
konkurs był przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. W symulacji wzięło udział sześć trzyosobowych drużyn. Celem symulacji było podniesienie poziomu praktycznych umiejętności prowadzenia dyskusji, retoryki i argumentacji, promocja wiedzy na temat prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz ogólna aktywizacja młodych ludzi i przygotowanie ich do udziału w życiu.

Konferencja dotycząca prezydencji Polski w Radzie UE
pt. „Szanse i wyzwania Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej”

odbyła się 13 kwietnia 2011 r. w auli Instytutu Europeistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Konferencja była poświęcona prawnym aspektom prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, Partnerstwu Wschodniemu w kontekście najważniejszych priorytetów Prezydencji oraz otwarciu kulturalnemu Lublina na Wschód. Całość przedsięwzięcia była transmitowana on-line w internecie na stronach www.prezydencja2011.org oraz www.europeanweb.tv.

WIĘCEJ INFORMACJI


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ