EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


26 marca 2011, Kraków Medal Świętego Jerzego 2011 dla Ojca Ludwika Akademia Złota 9

26 marca w krakowskich Sukiennicach w obecności Prezydenta RP o. Ludwik Wiśniewski – założyciel Akademii Złotej 9 odebrał Medal Świętego Jerzego.

Tygodnik Powszechny co roku przyznaje Medal Świętego Jerzego za „zmagania ze złem i uparte budowanie dobra w życiu społecznym” ludziom, którzy „wykazują szczególną wrażliwość na biedę, krzywdę, niesprawiedliwość i wrażliwość tę wyrażają czynem”.

Relację z tego wydarzenia można zobaczyć na stronie
http://www.eds-fundacja.pl/akademia/o_ludwik_wisniewski/wisniewski-medal_sw_jerzego.php