POINFORMUJ ZNAJOMYCH


A

" Ojczyźnie ku chwale, Bohaterom na wieczną pamiątkę, Młodzieży dla wzrastania ..."
Zapraszamy na uroczystość upamiętniającą osobę Karola Ziemskiego – Generała Brygady, dowódcy Powstania Warszawskiego na Starym Mieście, który pochodził z Lubelszczyzny.
WIĘCEJ INFORMACJI

chts

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza do udziału w IV Chrześcijańskim Tygodniu Społecznym, który odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, w dniach 24-25.05. 2013 roku.
WIĘCEJ INFORMACJI

Tworzymy Media Obywatelskie !
Akademia Złota 9 zaprasza młodzież w wieku 16-25 do udziału w projekcie medialnym - Youth Media Zone. W projekcie bezpłatne warsztaty medialne i ciekawa konferencja. Trzy dni medialnych wyzwań i twórczych pomysłów w Nasutowie w ramach projektu Youth Media Zone.
WIĘCEJ INFORMACJI

Akademia Złota 9 - wieczór pamięci Janusza Krupskiego
W dniu 14 kwietnia 2013 r. godz. 16.00. w Klasztorze O.O. Dominikanów - ul Złota 9 w Lublinie odprawiona została Msza święta w intencji śp. Janusza Krupskiego. Po Mszy św. odbyła się projekcja filmu pt. "Niepodległy" oraz spotkanie z autorami filmu - wieczór wspomnień.
WIĘCEJ INFORMACJI

Zaproszenie
W 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego zapraszamy do udziału we mszy św.      w intencji Ojczyzny i poległych bohaterów zrywów niepodległościowych oraz uroczystym spotkaniu w dniu 27 stycznia 2013r. o godz. 11.00 w Nasutowie.
WIĘCEJ INFORMACJI

FORMACJA LUDWIK - DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE
o. Ludwika Wiśniewskiego OP, w Lublinie 1972-1981
Lubelscy Dominkanie oraz wydawnictwo Werset zapraszają na promocję książki pod redakcją Małgorzaty Chomy-Jusińskiej i Małgorzaty Żórawskiej.
Książka „Formacja Ludwik” powstała w związku z 50. rocznicą święceń kapłańskich Ojca Ludwika Wiśniewskiego. Publikacjadotyczy lat 70., kiedy Dominikanin prowadził duszpasterstwo akademickie w Lublinie.
WIĘCEJ

Czy jest Akademia "Złota 9"?
Wyjątkową propozycją edukacyjną skierowaną do młodzieży Lubelszczyzny jest Akademia "Złota 9". Projekt ten to wspólna inicjatywa Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie oraz Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw.
Akademia jest połączeniem doświadczeń duszpasterskich dominikanina, Ojca Ludwika Wiśniewskiego i ponad piętnastoletniej praktyki pracy z młodzieżą, jaka realizowana jest w Fundacji. Projekt oparty jest na kontakcie z Mistrzami, spotkaniach z wybitnymi postaciami kultury, nauki i polityki. Chcemy by te osoby dzieliły się swoim doświadczeniem życia i służby Ojczyźnie. Ważnym elementem jest wyzwalanie siły twórczej każdego z uczestników. Chcemy to osiągnąć głównie przez warsztaty, których funkcją jest przekazanie umiejętności i zainspirowanie do twórczego myślenia na ważne tematy. Chcemy by nasza szkoła uczyła nie tylko technik i umiejętności, ale przekazywała i umacniała wartości. Chcemy budować wspólnotę przyjaźni i zaufania, grupę wsparcia i inspiracji.
WIĘCEJ
POSŁUCHAJ o AKADEMII w RADIU LUBLIN NAJNOWSZY FILM o AKADEMII
FILM o AKADEMII

Akademi@ Demokracji.
Podręcznik obywatelskiego i politycznego kształcenia młodzieży.
Jedną z propozycji wsparcia edukacji obywatelskiej i politycznej w Polsce jest projekt Akademi@ demokracji, skierowany do szkół publicznych oraz do organizacji pozarządowych. Jego efektem jest stworzenie podręcznika metodycznego, zawierającego zestaw scenariuszy zajęć, które mogą być wykorzystywane zarówno w edukacji formalnej jak i nieformalnej młodzieży.
Niska frekwencja wyborcza, małe zaangażowanie obywateli, zwłaszcza młodzieży, w życie publiczne i pracę na rzecz swojej społeczności lokalnej to realne problemy państw, które weszły na drogę transformacji ustrojowej w 1989 roku.
Odpowiedzią na to powinno być systematyczne i zorganizowane kształcenie polityczne i obywatelskie. Jest ono niezbędne dla funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenia zainteresowania i zaangażowania obywateli w życie publiczne.
ZAPOZNAJ SIĘ Z PODRĘCZNIKIEM
facebook