EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


28-30.10.2010 Nasutów Debata młodzieżowa „Młodzi – wykluczeni … ?” Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 28 – 30 października 2010 w Lublinie odbędzie się III Debata Młodzieżowa, zatytułowana „Młodzi – wykluczeni …?”. Debata jest skierowana do młodzieży z Lubelszczyzny w wieku 15-19 lat.

Jest to już druga debata młodzieży z województwa lubelskiego zorganizowana przez nieformalną grupę młodzieży „Youth Outside The Box” we współpracy z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw. Jest ona kontynuacją zeszłorocznego projektu „Młodzi kreatywni”, w którym uczestniczyli wybitni eksperci, przedstawiciele władz, oświaty oraz organizacji pozarządowych.
W spotkaniu weźmie udział młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego; planowany jest udział około 110 osób. Debata ma za zadanie uaktywnienie młodych ludzi w różnych obszarach życia społecznego i politycznego, wzmacnianie więzi społecznych i poczucia solidarności, promocję tolerancji w Unii Europejskiej oraz propagowanie edukacji pozaformalnej jako szansę na rozwój.
W dniach 28-29 października odbędzie się przygotowanie do debaty. Młodzież w pięciu grupach tematycznych będzie opracowywać stanowiska w zakresie następujących tematów:
1) Edukacja formalna w Polsce i Unii Europejskiej;  
2) Edukacja pozaformalna sposobem na uniknięcie bezrobocia wśród młodzieży?;
3) Inny - Obcy?;
4) Dezintegracja wartości moralnych młodzieży we współczesnym świecie;
5) Młodzi wykluczeni w różnych środowiskach.

Debata, w której gośćmi będą eksperci, przedstawiciele władz, oświaty oraz organizacji pozarządowych rozpocznie się 30 października 2010 o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej s.31 NOT Lubelskiego Domu Technika, przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie 3 w Lublinie.
Organizatorzy zapewniają kosztów podróży do i z Lublina oraz zakwaterowanie dla uczestników spoza Lublina (w ośrodku szkolno – treningowym w Nasutowie k.Lublina), a także wyżywienie dla wszystkich uczestników w trakcie warsztatów.
Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie i warsztatach. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 października.

WIĘCEJ : http://debata.eds-fundacja.pl

DO POBRANIA : Formularz zgłoszeniowy /MS Word/

Osoby do kontaktu:
Eliza Iwan – eliza.iwan@gmail.com
Jacek Lis – j.lis@eds-fundacja.plProjekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl

logo otb

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ