EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


28-30.10.2010 Nasutów Debata młodzieżowa „Młodzi – wykluczeni … ?” Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 28 – 30 października 2010 w Lublinie odbędzie się III Debata Młodzieżowa, zatytułowana „Młodzi – wykluczeni …?”. Debata jest skierowana do młodzieży z Lubelszczyzny w wieku 15-19 lat.

Jest to już druga debata młodzieży z województwa lubelskiego zorganizowana przez nieformalną grupę młodzieży „Youth Outside The Box” we współpracy z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw. Jest ona kontynuacją zeszłorocznego projektu „Młodzi kreatywni”, w którym uczestniczyli wybitni eksperci, przedstawiciele władz, oświaty oraz organizacji pozarządowych.
W spotkaniu weźmie udział młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego; planowany jest udział około 110 osób. Debata ma za zadanie uaktywnienie młodych ludzi w różnych obszarach życia społecznego i politycznego, wzmacnianie więzi społecznych i poczucia solidarności, promocję tolerancji w Unii Europejskiej oraz propagowanie edukacji pozaformalnej jako szansę na rozwój.
W dniach 28-29 października odbędzie się przygotowanie do debaty. Młodzież w pięciu grupach tematycznych będzie opracowywać stanowiska w zakresie następujących tematów:
1) Edukacja formalna w Polsce i Unii Europejskiej;  
2) Edukacja pozaformalna sposobem na uniknięcie bezrobocia wśród młodzieży?;
3) Inny - Obcy?;
4) Dezintegracja wartości moralnych młodzieży we współczesnym świecie;
5) Młodzi wykluczeni w różnych środowiskach.

Debata, w której gośćmi będą eksperci, przedstawiciele władz, oświaty oraz organizacji pozarządowych rozpocznie się 30 października 2010 o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej s.31 NOT Lubelskiego Domu Technika, przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie 3 w Lublinie.
Organizatorzy zapewniają kosztów podróży do i z Lublina oraz zakwaterowanie dla uczestników spoza Lublina (w ośrodku szkolno – treningowym w Nasutowie k.Lublina), a także wyżywienie dla wszystkich uczestników w trakcie warsztatów.
Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie i warsztatach. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 października.

WIĘCEJ : http://debata.eds-fundacja.pl

DO POBRANIA : Formularz zgłoszeniowy /MS Word/

Osoby do kontaktu:
Eliza Iwan – eliza.iwan@gmail.com
Jacek Lis – j.lis@eds-fundacja.plProjekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl

logo otb