EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


9.11.2010 Nasutów Szkolenie „Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych” Europe Direct – Lublin

Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin zaprasza na szkolenie poświęcone możliwościom pozyskania funduszy europejskich dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina w dniu 09.11.2010 r.

Szkolenie obejmować będzie przedstawienie możliwości finansowania działalności organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie ze źródeł UE (m.in. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki), przedstawienie harmonogramu naboru wniosków, przedstawienie formularzy aplikacyjnych, prezentacja dobrych praktyk.
Po zakończonym szkoleniu będzie możliwość bezpośrednich konsultacji indywidualnych z trenerem, specjalistą z zakresu funduszy strukturalnych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Organizator pokrywa koszty wyżywienia uczestników oraz koszt materiałów szkoleniowych.
Organizator zapewnia także transport z Lublina do Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego w Nasutowie i z powrotem (koszty dojazdu do Lublina nie są zwracane).

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Komisji Europejskiej i Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Lublinie, przy której działa Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin, funkcjonujący w ramach Sieci Informacyjnej Komisji Europejskiej.

Szczegółowy harmonogram szkolenia zostanie przesłany w późniejszym terminie wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania na szkolenie.

Zgłoszenia można nadsyłać faxem (81 534 61 92)
lub drogą elektroniczną (europe-direct@europe-direct.lublin.pl)
do dnia 29.10.2010. (liczy się data wpłynięcia).

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o szkoleniu można uzyskać pod numerem tel. 081 534 61 91
lub drogą elektroniczną: europe-direct@europe-direct.lublin.pl


DO POBRANIA :

Formularz zgłoszeniowy /MS Word , PDF/