EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


26.07.2010 Lublin „Dobra komunikacja – wyzwanie w pracy z młodzieżą”,
międzynarodowe szkolenie w ramach programu „Młodzież w działaniu”
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 1 – 7 sierpnia 2010 roku w Nasutowie, koło Lublina odbędzie się szkolenie zatytułowane „Dobra komunikacja – wyzwanie w pracy z młodzieżą”. Szkolenie jest skierowane do liderów młodzieżowych i osób pracujących z młodzieżą i ma na celu polepszenie zdolności komunikacyjnych oraz zdobycie wiedzy praktycznej na temat różnych stylów komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem metody Betzvata.

W szkoleniu udział wezmą uczestnicy z siedmiu państw: Estonii, Włoch, Rumunii, Turcji, Łotwy, Grecji oraz Polski. Główne założenia szkolenia:

  • wyposażenie osób pracujących z młodzieżą w nowe narzędzia komunikacji, które umożliwią im bardziej efektywną pracę z młodzieżą na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.
  • poprawa i zwiększenie atrakcyjności warsztatów prowadzonych przez osoby pracujące z młodzieżą, w szczególności warsztatów prowadzonych w grupach międzynarodowych, ze szczególnym naciskiem na wymiany młodzieżowe realizowane w ramach akcji 1.1 programu „Młodzież w działaniu”
  • umożliwienie poznania się osób pracujących z młodzieżą w różnych państwa, jak również wymiana doświadczeń w pracy z młodzieżą
  • zdobycie nowych i praktycznych umiejętności komunikacyjnych.

Językiem roboczym szkolenia jest język angielski.


Do pobrania :
Program szkolenia /PDF/

Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.plPROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ