EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


26.07.2010 Lublin „Dobra komunikacja – wyzwanie w pracy z młodzieżą”,
międzynarodowe szkolenie w ramach programu „Młodzież w działaniu”
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 1 – 7 sierpnia 2010 roku w Nasutowie, koło Lublina odbędzie się szkolenie zatytułowane „Dobra komunikacja – wyzwanie w pracy z młodzieżą”. Szkolenie jest skierowane do liderów młodzieżowych i osób pracujących z młodzieżą i ma na celu polepszenie zdolności komunikacyjnych oraz zdobycie wiedzy praktycznej na temat różnych stylów komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem metody Betzvata.

W szkoleniu udział wezmą uczestnicy z siedmiu państw: Estonii, Włoch, Rumunii, Turcji, Łotwy, Grecji oraz Polski. Główne założenia szkolenia:

  • wyposażenie osób pracujących z młodzieżą w nowe narzędzia komunikacji, które umożliwią im bardziej efektywną pracę z młodzieżą na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.
  • poprawa i zwiększenie atrakcyjności warsztatów prowadzonych przez osoby pracujące z młodzieżą, w szczególności warsztatów prowadzonych w grupach międzynarodowych, ze szczególnym naciskiem na wymiany młodzieżowe realizowane w ramach akcji 1.1 programu „Młodzież w działaniu”
  • umożliwienie poznania się osób pracujących z młodzieżą w różnych państwa, jak również wymiana doświadczeń w pracy z młodzieżą
  • zdobycie nowych i praktycznych umiejętności komunikacyjnych.

Językiem roboczym szkolenia jest język angielski.


Do pobrania :
Program szkolenia /PDF/

Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl