EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


23.05.2010 | Lublin IV Szkolenie Regionalne nt. programu „Młodzież w działaniu” Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Ośrodek Szkolący programu „Młodzież w działaniu”, zaprasza członków nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa lubelskiego na szkolenie regionalne nt. programu Komisji Europejskiej – „Młodzież w działaniu".

Będzie to już czwarte i ostatnie spotkanie z cyklu zaplanowanych szkoleń regionalnych nt. programu „Młodzież w działaniu”. Zostanie ono już tradycyjnie w całości poświęcone strukturze programu „Młodzież w działaniu” i możliwościom jakie daje na pozyskiwania funduszy na działania tworzone i realizowane przez młodych ludzi w kraju lub we współpracy z grupą/grupami z zagranicy.

Szkolenie odbędzie się w dniach 23 – 24 czerwca 2010 r.
w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają materiały informacyjne
oraz promocyjne programu „Młodzież w działaniu".

Formularz zgłoszenia dostępny na www.eds-fundacja.pl
należy przesłać mailem na adres e.iwan@eds-fundacja.pl
lub faksem na numer: 0 81 534 61 92 do dn. 10 czerwca 2010 r.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które są liderami lub pracownikami młodzieżowymi, działają w organizacji pozarządowej lub innej instytucji zajmującej się pracą z młodzieżą, są członkami nieformalnej grupy młodzieżowej, a także każda młoda osoba działająca lub zamierzająca działać na rzecz społeczności lokalnej.


DO POBRANIA :

Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl