EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


09.11.2009 Lublin Sytuacja gospodarcza w Polsce i w Niemczech Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 8-14 listopada 2009 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie, odbędzie się wymiana polsko-niemiecka. Podczas spotkania młodzi uczestnicy z Lubelszczyzny i Brandenburgii będą mieli okazję, porównać nie tylko sytuację gospodarczą Polski i Niemiec, ale również szanse młodych ludzi na polskim i niemieckim rynku pracy.

W trakcie programu planowana jest miedzy innymi wizyta w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie, dyskusje na temat szkolnictwa zawodowego, przeciętnego budżetu rodziny polskiej i niemieckiej oraz średnich cen w polskich i niemieckich sklepach. Ważną część programu stanowią organizowane przez uczestników wieczory narodowe, a także gry i zabawy integracyjne.

Relacja z wymiany młodzieży

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży