EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


22.11.2009 Lublin Debata „Młodzi Kreatywni” – Zapraszamy! Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Nieformalna grupa młodzieży „Akademia Złota 9” oraz Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw mają zaszczyt zaprosić młodzież z województwa lubelskiego do wzięcia udziału w debacie pod hasłem „Młodzi Kreatywni”, która odbędzie się 21 listopada 2009 roku w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Debatę poprzedzą dwudniowe warsztaty dla młodzieży biorącej w niej udział.

Celem debaty jest zwrócenie uwagi młodzieży na problemy i wyzwania współczesnego świata, jak również zachęcenie do pogłębienia wiedzy na temat swojego regionu, Unii Europejskiej, a także możliwości, jakie posiadają media w teraźniejszym świecie.

W debacie wezmą udział m.in.

 • prof. Lena Kolarska – Bobińska – Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Stanisław Gogacz – Senator RP
 • Krzysztof Stanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
 • Piotr Kowalczyk – Przewodniczący Rady Miasta Lublin
 • prof. Zbigniew Zaleski
 • Dariusz Kotlarz – Redaktor Naczelny Kuriera Lubelskiego

W dniach 19-20 listopada 2009 roku młodzież weźmie udział w warsztatach przygotowujących ją do debaty w pięciu grupach tematycznych:

 1. Czy w szkole jest miejsce na kreatywne myślenie?
 2. Kreowanie rzeczywistości w mediach
 3. Ja jako młody Europejczyk zaangażowany w życie społeczne
 4. Czy warto mieć własne zdanie?
 5. Poczucie własnej wartości w UE

Warsztaty odbędą się w siedzibie Akademii „Złota 9”
w klasztorze ojców Dominikanów przy ul. Złotej 9 w Lublinie
19 listopada od godz. 15: 00 do godz. 18: 00 oraz 20 listopada w godzinach 10:00–19:00.

Debata zaś będzie miała miejsce 21 listopada
w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w godzinach 10-15.

Wszystkich chętnych do udziału w debacie serdecznie zapraszamy
Formularz zgłoszeniowy /MS Word/ do pobraniaProjekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
www.mlodziez.org.pl