EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


30.03.2009. Lublin W poszukiwaniu dialogu. Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Młodzież z niemieckiego Münster, ukraińskiego Łucka i lubelskiego spotka się w Nasutowie i Lublinie podczas wymiany młodzieżowej między 29 marca a 5 kwietnia. Projekt „Wspólna przeszłość, wspólna przyszłość: w poszukiwaniu dialogu” ma przybliżyć młodzieży kulturę i historię swoich sąsiadów oraz ma być miejscem dla poszukiwania dialogu w dyskusji na tematy historyczne i polityczne. Będą temu służyć liczne warsztaty integracyjne, animacja językowa, debaty oraz warsztaty symulacyjne. Każda z grup narodowych zaprezentuje także swoje tradycje i zwyczaje lokalne oraz przedstawi film wyprodukowany w ich kraju, który będzie służyć dyskusji.

Ważnym elementem zajęć uczestników będzie dokumentacja śladów kultury ukraińskiej i niemieckiej w Lublinie, które wpisują się w jego wielokulturową przeszłość. Rezultaty tej pracy zostaną udostępnione publicznie w ramach „ruchomej wystawy”, która przejdzie ulicami Lublina 2 kwietnia oraz podczas wystaw planowanych w Münster, Łucku i Lublinie już po zakończeniu projektu.

Młodzi ludzie odwiedzą także muzeum byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku i wezmą udział w warsztatach o prawach człowieka przygotowanych przez absolwenta letniej szkoły „Summer Core Program” w Warszawie i Berlinie fundacji Humanity in Action.

Informacje o realizacji projektu ...


Wymiana młodzieżowa jest organizowana przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw
przy wsparciu finansowym funduszy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieżowej.

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ