EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


08.01.2009 Lublin Organizacja Wspierająca Wolontariat Europejski Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Wolontariat Europejski (EVS)– to Akcja 2. Programu Komisji Europejskiej „Młodziez w działaniu”, który został stworzonyw celu ułatwienia młodym ludziom zdobywanie nowych i cennych na dzisiejszym rynku pracy umiejętności i kompetencji.

Wolontariat Europejski to szansa na przeżycie wspaniałej, niepowtarzalnej przygody, ale to przede wszystkim praca na rzecz innych ludzi. Młoda osoba może się sprawdzić w innej roli, zdobyć nowe umiejętności, nauczyć się nowego języka, a takze ma możliwość uzyskania certyfikatu Youthpass potwierdzającego zdobyte umiejętności za granicą.

Organizacje, które przyjmują wolontariuszy w ramach EVS, uzyskuja szansę na zdobycie nowych pomysłów i odświeżenie swoich działań., a takze rozpoczęcie międzynarodowej współpracy z nowymi partnerami.

W 2009 roku Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw będzie nadal pełniła funkcję Organizacji Wspierającej Wolontariat Europejski w regionie Lubelszczyzny.

Fundacja jako Organizacja Wspierająca Wolontariat Europejski oferuje pomoc tym organizacjom i instytucjom, które są zainteresowane włączeniem się w działania Wolontariatu Europejskiego, a które nie do końca wiedzą od czego zacząć.

Organizacja Wspierająca oferuje pomoc poprzez:

  • Wsparcie dla nowych organizacji EVS,
  • Znalezienie wolontariusza z innego kraju,
  • Wsparcie w zarządzaniu projektem wolontariatu,
  • Szkolenia dla organizacji zainteresowanych goszczeniem zagranicznych wolontariuszy,
  • Szkolenia dla organizacji zainteresowanych wysyłaniem wolontariusz do innych krajów,
  • Spotkania informacyjne o Wolontariacie Europejskim „na zamówienie”


Zapraszamy do współpracy!

Kontakt: Eliza Iwan
eliza.iwan@gmail.com


Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
www.mlodziez.org.pl
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw otrzymał status Organizacji Wspierającej Wolontariat Europejski w regionie Lubelszczyzny 1 sierpnia 2008 roku ... więcej na ten temat