EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


01.08.2008. Organizacja Wspierająca Wolontariat Europejski Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Z dniem 1 sierpnia 2008 roku Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw otrzymuje status Organizacji Wspierającej Wolontariat Europejski w regionie Lubelszczyzny, a także rozpoczyna realizację projektu mającego na celu wsparcia lokalnych organizacji i instytucji chcących uczestniczyć w Akcji Wolontariatu Europejskiego.

Organizacja Wspierająca Wolontariat Europejski ma za zadanie oferować dodatkową pomoc w ramach Wolontariatu Europejskiego, taką jak miedzy innymi znalezienie wolontariusza, organizacji goszczących bądź wysyłających wolontariuszy. Taka organizacja może również pomóc w dopasowaniu zgłoszeń pod kątem zainteresowań, profili i oczekiwań wolontariuszy i organizacji. W niektórych przypadkach Organizacja Wspierającą zajmuje się również merytorycznym prowadzeniem i wsparciem konkretnego projektu EVS.

Organizacja Wspierająca oferuje pomoc wszystkim organizacjom, instytucjom oraz osobom zainteresowanym wzięciem udziału w Wolontariacie Europejskim poprzez:

  • Wsparcie w dotarciu do organizacji goszczących/wysyłających,
  • Wsparcie i monitoring dla lokalnych organizacji realizujących już projekty goszczące i wysyłające EVS,
  • Wsparcie dla nowych organizacji EVS,

Projekt Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw obejmuje następujące formy wsparcia dla potencjalnych organizacji/instytucji i osób chcących uczestniczyć w Wolontariacie Europejskim:

  • Konsultacje w zakresie Akcji 2 Programu „Młodzież w Dzialaniu” – Wolontariat Europejski,
  • Konsultacje w zakresie wniosków o dofinansowanie w ramach akcji 2 – Wolontariat Europejski,
  • Konsultacje w zakresie procesu akredytacyjnego organizacji EVS oraz Listów Intencyjnych (EI),
  • Spotkania informacyjne dla organizacji/instytucji w biurze Organizacji Wspierającej EVS,
  • Szkolenie dla przedstawicieli organizacji/instytucji zainteresowanych wzięciem udziału w Wolontariacie Europejskim,
  • 2 dniowe bezpłatne warsztaty szkoleniowe dla potencjalnych organizacji EVS w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie.
  • 2 dniowe bezpłatne warsztaty szkoleniowe dla potencjalnych wolontariuszy Wolontariatu Europejskiego w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie.

Informujemy, ze z dniem 18 sierpnia w biurze Organizacji Wspierającej EVS z siedzibą w Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw rozpoczynają się regularne konsultacje dla wszystkich osób, organizacji i instytucji zainteresowanych Wolontariatem Europejskim i potrzebujących wsparcia bądź informacji na temat Wolontariatu Europejskiego.


Na konsultacje zapraszamy w:

Poniedziałki: 14.00 – 16.00
Czwartki: 10.00 – 12.00

Kontakt: Eliza Iwan elzaiwan@wp.plProjekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
www.mlodziez.org.pl

W 2009 roku Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw będzie nadal pełniła funkcję Organizacji Wspierającej Wolontariat Europejski w regionie Lubelszczyzny. - więcej na ten temat
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ