EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


01.08.2008. Organizacja Wspierająca Wolontariat Europejski Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Z dniem 1 sierpnia 2008 roku Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw otrzymuje status Organizacji Wspierającej Wolontariat Europejski w regionie Lubelszczyzny, a także rozpoczyna realizację projektu mającego na celu wsparcia lokalnych organizacji i instytucji chcących uczestniczyć w Akcji Wolontariatu Europejskiego.

Organizacja Wspierająca Wolontariat Europejski ma za zadanie oferować dodatkową pomoc w ramach Wolontariatu Europejskiego, taką jak miedzy innymi znalezienie wolontariusza, organizacji goszczących bądź wysyłających wolontariuszy. Taka organizacja może również pomóc w dopasowaniu zgłoszeń pod kątem zainteresowań, profili i oczekiwań wolontariuszy i organizacji. W niektórych przypadkach Organizacja Wspierającą zajmuje się również merytorycznym prowadzeniem i wsparciem konkretnego projektu EVS.

Organizacja Wspierająca oferuje pomoc wszystkim organizacjom, instytucjom oraz osobom zainteresowanym wzięciem udziału w Wolontariacie Europejskim poprzez:

  • Wsparcie w dotarciu do organizacji goszczących/wysyłających,
  • Wsparcie i monitoring dla lokalnych organizacji realizujących już projekty goszczące i wysyłające EVS,
  • Wsparcie dla nowych organizacji EVS,

Projekt Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw obejmuje następujące formy wsparcia dla potencjalnych organizacji/instytucji i osób chcących uczestniczyć w Wolontariacie Europejskim:

  • Konsultacje w zakresie Akcji 2 Programu „Młodzież w Dzialaniu” – Wolontariat Europejski,
  • Konsultacje w zakresie wniosków o dofinansowanie w ramach akcji 2 – Wolontariat Europejski,
  • Konsultacje w zakresie procesu akredytacyjnego organizacji EVS oraz Listów Intencyjnych (EI),
  • Spotkania informacyjne dla organizacji/instytucji w biurze Organizacji Wspierającej EVS,
  • Szkolenie dla przedstawicieli organizacji/instytucji zainteresowanych wzięciem udziału w Wolontariacie Europejskim,
  • 2 dniowe bezpłatne warsztaty szkoleniowe dla potencjalnych organizacji EVS w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie.
  • 2 dniowe bezpłatne warsztaty szkoleniowe dla potencjalnych wolontariuszy Wolontariatu Europejskiego w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie.

Informujemy, ze z dniem 18 sierpnia w biurze Organizacji Wspierającej EVS z siedzibą w Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw rozpoczynają się regularne konsultacje dla wszystkich osób, organizacji i instytucji zainteresowanych Wolontariatem Europejskim i potrzebujących wsparcia bądź informacji na temat Wolontariatu Europejskiego.


Na konsultacje zapraszamy w:

Poniedziałki: 14.00 – 16.00
Czwartki: 10.00 – 12.00

Kontakt: Eliza Iwan elzaiwan@wp.plProjekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
www.mlodziez.org.pl

W 2009 roku Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw będzie nadal pełniła funkcję Organizacji Wspierającej Wolontariat Europejski w regionie Lubelszczyzny. - więcej na ten temat