EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


18.12.-2008 Lublin Akademi@ demokracji - podręcznik do kształcenia obywatelskiego i politycznego młodzieży

powiekszenieEuropejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Zachęcamy do zapoznawania się i zamawiania publikacji „Akademi@ demokracji. Podręcznik kształcenia obywatelskiego i politycznego młodzieży”. Podręcznik ten ma stanowić odpowiedź na takie problemy współczesnej Polski, jak małe zaangażowanie obywateli, zwłaszcza młodzieży w życie publiczne czy niska frekwencja wyborcza.

Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli prowadzących zajęcia lekcyjne w szkołach ponadpodstawowych a także dla osób prowadzących zajęcia w ramach nieformalnego kształcenia młodzieży (np. w ramach programów edukacyjnych organizacji pozarządowych).

Scenariusze pogrupowane są w 6 modułów tematycznych: Prawa człowieka, Społeczeństwo obywatelskie, Demokracja, Europa, Globalizacja, Wielokulturowość i współczesne problemy globalne oraz Projekt, w każdym z modułów znajduje się 5 scenariuszy. Każdy scenariusz można zrealizować w dwu wariantach czasowych – 45 i 90-minutowym.Podręcznik można zamawiać wysyłając email na adres: eds@eds-fundacja.pl.
Jedna osoba/instytucja może zamówić maksymalnie 5 sztuk.
Koszty wysyłki pokrywa zamawiający (wysyłamy za pobraniem pokrywającym koszty wysyłki).
W treści emaila prosimy o zaznaczenie ilości zamawianych sztuk oraz adresu,
na który mamy wysłać publikację.
Formularz zamówienia podręcznika /MS Word/

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz
budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.