EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


18.12.2008, Lublin Spotkanie Informacyjne Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PRACĄ JAKO KONTROLER RUCHU LOTNICZEGO.


Spotkanie potrwa 3,5 godziny i obejmie :

  • prezentację Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
  • informacje na temat poszczególnych etapów procesu rekrutacyjnego
  • wydanie certyfikatu

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele PAŻP

Praca jako kontroler ruchu lotniczego to szansa na ciągły rozwój i szkolenia oraz zatrudnienie w stabilnej i ciągle rozwijającej się firmie. W związku z rozwojem lotnictwa w Polsce, Firma w ostatnim czasie regularnie prowadzi nabory do pracy.

Najbliższy nabór na kurs dla kandydatów na KONTROLERA RUCHU LOTNICZEGO planowany jest na I kwartał 2009 r.

Wymagania : matura, bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, dobry stan zdrowia.

W dniu 18 grudnia 2008 spotkanie odbędzie się w dwóch grupach:

  1. w godzinach 8.00- 11.30,
  2. w godzinach 12.30- 16.00.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń elektronicznie na załączonym formularzu
do dnia 16 grudnia na e- mail: s.kieruzel@eds-fundacja.pl.

Decyduje kolejność zgłoszeń.
Miejsce, plan oraz dodatkowe informacje zostaną przesłane droga elektroniczna w dniu 17 grudnia 2008 r. wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania się.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, ul. Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin
Kontakt: tel: 0815346191, fax: 081 5346192
www.eds-fundacja.pl