EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


27-28.11.2008 Nasutów Szkolenie nt. funduszy strukturalnych dla dyrektorów szkół i nauczycieli ze szkół województwa lubelskiego Europe Direct Lublin

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin serdecznie zaprasza dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów zainteresowanych tematyką pozyskiwania środków europejskich na bezpłatne szkolenie dotyczące Funduszy Strukturalnych dostępnych w województwie lubelskim. Szkolenie będzie trwało jeden dzień. Odbędą się dwie sesje szkoleniowe w dniach 27 i 28 listopada 2008 (każda sesja będzie obejmować te same tematy). Szkolenie odbędzie się w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie (ok. 15 km od Lublina).

Głównym celem przedsięwzięcia jest przekazanie pracownikom placówek oświatowych wiedzy o możliwościach, jakie stwarza Polsce korzystanie z Funduszy Strukturalnych w latach 2007 – 2013, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, w jaki sposób ich szkoły mogą ubiegać się o fundusze UE na organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, a także na zakup pomocy dydaktycznych. Uczestnictwo w szkoleniu jest szansą dla nauczyciela i szkoły na sprawniejsze i korzystniejsze pozyskiwanie środków europejskich.


Każda placówka może zgłosić maksymalnie 3 osoby.
Decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona.
Udział w szkoleniu, wyżywienie i ewentualny nocleg są bezpłatne.
Nie zwracamy kosztów podróży.

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Europe Direct – Lublin do dnia 21 listopada 2008.

Zgłoszenia należy składać przy wykorzystaniu karty zgłoszeniowej załączonej do zaproszenia.
Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przysyłać emailem, faxem, pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Europe Direct Lublin.
Prosimy o zaznaczenie preferowanego terminu szkolenia.


Do pobrania : Karta zgłoszeniowa /MS Word/


Europe Direct – Lublin
ul. Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin
Tel. (0-81) 534 61 91, Fax (0-81) 534 61 92
e-mail: europe-direct@europe-direct.lublin.pl
www.europe-direct.lublin.pl

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem szkolenia dostępne są
na stronie internetowej Europe Direct – Lublin
www.europe-direct.lublin.pl oraz pod numerem telefonu (0-81) 5346191.

Projekt jest wspierany ze środków Komisji Europejskiej.