EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


27-28.11.2008 Nasutów Szkolenie nt. funduszy strukturalnych dla dyrektorów szkół i nauczycieli ze szkół województwa lubelskiego Europe Direct Lublin

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin serdecznie zaprasza dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów zainteresowanych tematyką pozyskiwania środków europejskich na bezpłatne szkolenie dotyczące Funduszy Strukturalnych dostępnych w województwie lubelskim. Szkolenie będzie trwało jeden dzień. Odbędą się dwie sesje szkoleniowe w dniach 27 i 28 listopada 2008 (każda sesja będzie obejmować te same tematy). Szkolenie odbędzie się w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie (ok. 15 km od Lublina).

Głównym celem przedsięwzięcia jest przekazanie pracownikom placówek oświatowych wiedzy o możliwościach, jakie stwarza Polsce korzystanie z Funduszy Strukturalnych w latach 2007 – 2013, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, w jaki sposób ich szkoły mogą ubiegać się o fundusze UE na organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, a także na zakup pomocy dydaktycznych. Uczestnictwo w szkoleniu jest szansą dla nauczyciela i szkoły na sprawniejsze i korzystniejsze pozyskiwanie środków europejskich.


Każda placówka może zgłosić maksymalnie 3 osoby.
Decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona.
Udział w szkoleniu, wyżywienie i ewentualny nocleg są bezpłatne.
Nie zwracamy kosztów podróży.

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Europe Direct – Lublin do dnia 21 listopada 2008.

Zgłoszenia należy składać przy wykorzystaniu karty zgłoszeniowej załączonej do zaproszenia.
Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przysyłać emailem, faxem, pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Europe Direct Lublin.
Prosimy o zaznaczenie preferowanego terminu szkolenia.


Do pobrania : Karta zgłoszeniowa /MS Word/


Europe Direct – Lublin
ul. Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin
Tel. (0-81) 534 61 91, Fax (0-81) 534 61 92
e-mail: europe-direct@europe-direct.lublin.pl
www.europe-direct.lublin.pl

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem szkolenia dostępne są
na stronie internetowej Europe Direct – Lublin
www.europe-direct.lublin.pl oraz pod numerem telefonu (0-81) 5346191.

Projekt jest wspierany ze środków Komisji Europejskiej.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ