EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


19.02.2008 O kształceniu politycznym młodzieży we Wrocławiu Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W dniach 17-22 lutego br. odbędzie się we Wrocławiu seminarium polsko - niemieckie na temat kształcenia politycznego i obywatelskiego młodzieży. W czasie seminarium ma zostać wypracowana koncepcja oraz podstawy programowe w tym zakresie, które później, opracowane w formie podręcznika, będą służyły polskim organizacjom pozarządowym oraz szkołom.

Seminarium jest jednym z działań projektu Akademi@ demokracji, który ma promować kształcenie polityczne młodzieży w Polsce oraz ma przyczynić się do wzrostu aktywności publicznej młodzieży.Więcej o projekcie "Akademi@ DemokracjiProjekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię,
Lichtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu
Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.