EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


2007-2008 Akademi@ demokracji Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W listopadzie 2007 roku rozpoczęliśmy realizację projektu INTERCULT 2008 - Akademia@ demokracji, którego zadaniem jest wsparcie edukacji obywatelskiej i politycznej w Polsce. Projekt ma wzmacniać i wspierać merytorycznie polskie instytucje zajmujące się kształceniem obywatelskim młodzieży.

Skierowany jest on do szkół publicznych oraz do organizacji pozarządowych. Głównym założeniem projektu jest wypracowanie programu kształcenia młodzieży i stworzenie podręcznika metodycznego, a także przekazanie doświadczeń i innowacyjnych metod pracy pracownikom młodzieżowym, pedagogom i nauczycielom.

Projekt ma odpowiadać na te problemy współczesnej Polski, jakimi są niska frekwencja wyborcza, małe zaangażowanie obywateli, zwłaszcza młodzieży w życie publiczne oraz bierne uczestnictwo w pracach instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Systematyczne i zorganizowane kształcenie polityczne i obywatelskie może dać szansę na zmianę tej sytuacji.

Projekt jest realizowany przez polskie organizacje pozarządowe zajmujące się od lat kształceniem młodzieży. Są to Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana Kolbego w Gdańsku, Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu oraz Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw w Lublinie.

Organizacje te skorzystają z doświadczeń niemieckiej Akademii Kształcenia Politycznego w Tutzing (Bawaria), która zajmuje się tą problematyką od 1957 roku. Partnerem projektu jest także Centrum Mediów Obywatelskich Bennohaus z Muenster.


Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię,
Lichtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu
Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.