EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


2007-2008 Akademi@ demokracji Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W listopadzie 2007 roku rozpoczęliśmy realizację projektu INTERCULT 2008 - Akademia@ demokracji, którego zadaniem jest wsparcie edukacji obywatelskiej i politycznej w Polsce. Projekt ma wzmacniać i wspierać merytorycznie polskie instytucje zajmujące się kształceniem obywatelskim młodzieży.

Skierowany jest on do szkół publicznych oraz do organizacji pozarządowych. Głównym założeniem projektu jest wypracowanie programu kształcenia młodzieży i stworzenie podręcznika metodycznego, a także przekazanie doświadczeń i innowacyjnych metod pracy pracownikom młodzieżowym, pedagogom i nauczycielom.

Projekt ma odpowiadać na te problemy współczesnej Polski, jakimi są niska frekwencja wyborcza, małe zaangażowanie obywateli, zwłaszcza młodzieży w życie publiczne oraz bierne uczestnictwo w pracach instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Systematyczne i zorganizowane kształcenie polityczne i obywatelskie może dać szansę na zmianę tej sytuacji.

Projekt jest realizowany przez polskie organizacje pozarządowe zajmujące się od lat kształceniem młodzieży. Są to Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana Kolbego w Gdańsku, Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu oraz Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw w Lublinie.

Organizacje te skorzystają z doświadczeń niemieckiej Akademii Kształcenia Politycznego w Tutzing (Bawaria), która zajmuje się tą problematyką od 1957 roku. Partnerem projektu jest także Centrum Mediów Obywatelskich Bennohaus z Muenster.


Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię,
Lichtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu
Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ