EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


20.07.2020 Pośrednictwo pracy

Zapraszamy Uczestników kończących staże zawodowe na ostatnie spotkanie z pośrednictwa pracy. Szczegóły w harmonogramie poniżej.

HARMONOGRAM - PDF


15.05.2020 Zajęciach z pośrednictwa pracy

Zapraszamy grupę 5 z Tarnobrzega do uczestnictwa w zajęciach z pośrednictwa pracy. Szczegółowy harmonogram zajęć zamieszczamy poniżej

HARMONOGRAM - PDF


18.06.2020 Pośrednictwo pracy

Zapraszamy grupę 4/Rzeszów na II spotkanie z pośrednictwa pracy. Harmonogram poniżej

HARMONOGRAM - PDF


15.05.2020 Zajęciach z pośrednictwa pracy

Zapraszamy grupę 5 z Tarnobrzega do uczestnictwa w zajęciach z pośrednictwa pracy. Szczegółowy harmonogram zajęć zamieszczamy poniżej

HARMONOGRAM - PDF


12.05.2020 zdalne szkolenia zawodowe

Od 15.05.2020 r. rozpocznie się realizacja zdalnego szkolenia zawodowego specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta w miejscowości Jasło dla 11 pracujących UP. Zajęcia będą odbywać się za pośrednictwem clickmeeting. Harmonogram znajduje się poniżej.

HARMONOGRAM - PDF


11.05.2020 zdalne szkolenia zawodowe

Od 13.05.2020 r. rozpocznie się realizacja zdalnego szkolenia zawodowego specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta w miejscowości Jasło dla 15 UP. Zajęcia będą odbywać się za pośrednictwem clickmeeting. Harmonogram znajduje się poniżej.

HARMONOGRAM - PDF


11.05.2020 sZKOLENIA ZAWODOWE

Zapraszamy grupę 4i5 z Rzeszowa oraz Tarnobrzega do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym początek: grupa 4 - 16.05.2020, grupa 5 - 13.05.2020. Szczegóły w zamieszczonych obok harmonogramach.

RZESZÓW - HARMONOGRAM - PDF
TARNOBRZEG - HARMONOGRAM - PDF


08.05.2020 zajęcia z Pośrednictwa Pracy

Zapraszamy grupę 4 na zajęcia z Pośrednictwa Pracy. Szczegóły w harmonogramie zamieszczonym poniżej. Więcej informacji podamy Uczestnikom Projektu telefonicznie.

HARMONOGRAM - PDF


08.05.2020 zdalne szkolenia zawodowe

Od 09.05.2020 r. rozpocznie się realizacja zdalnych szkoleń zawodowych specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta w miejscowości Jasło dla 13 UP (prowadząca Anna Kopytowska) oraz w miejscowości Rzeszów dla 11 UP (prowadząca Anna Dobosz). Zajęcia będą odbywać się za pośrednictwem clickmeeting. Harmonogramy znajdują się poniżej.

HARMONOGRAM - PDF


07.05.2020 zdalne warsztaty

Od 08.05.2020 rozpoczną się zdalne warsztaty miękkich kompetencji zawodowych dla 15 Uczestników Projektu w miejscowości Jasło. Zajęcia będą odbywać się za pośrednictwem aplikacji clickmeeting

HARMONOGRAM - PDF


06.05.2020 Warsztaty miękkich kompetencji zawodowych

Zapraszamy grupę 5 na zajęcia Warsztaty miękkich kompetencji zawodowych od 07.05. Zajęcia będą odbywać się w Tarnobrzegu. Szczegóły w harmonogramie poniżej.

HARMONOGRAM - PDF


05.05.2020 zdalne szkolenie

Od 06.05.2020 r. rozpocznie się realizacja zdalnego szkolenia zawodowego specjalista ds. rozliczeń w miejscowości Rzeszów dla 10 UP. Zajęcia będą odbywać się za pośrednictwem clickmeeting. Harmonogram znajduje się poniżej.

HARMONOGRAM - PDF


24.04.2020 zdalne warsztaty

Od 27.04.2020 rozpoczną się zdalne warsztaty miękkich kompetencji zawodowych dla 10 Uczestników Projektu w miejscowości Rzeszów. Zajęcia będą odbywać się za pośrednictwem aplikacji clickmeeting.

HARMONOGRAM - PDF


22.04.2020 Zaktualizowany harmonogram

Szanowni Państwo, z przyczyn niezależnych od organizatora, zajęcia w dniu dzisiejszym zakończyły się wcześniej. W związku z tym, poniżej przedstawiamy zaktualizowany harmonogram; godziny niezrealizowane zostaną odrobione w dniu kolejnym.

HARMONOGRAM - PDF


21.04.2020 zdalne warsztaty

Od 23.04.2020 rozpoczną się zdalne warsztaty miękkich kompetencji zawodowych dla 11 pracujących Uczestników Projektu w miejscowości Jasło. Zajęcia będą odbywać się za pośrednictwem aplikacji clickmeeting.

HARMONOGRAM - PDF


17.04.2020 HARMONOGRAMY

Od 20.04.2020 rozpoczną się zdalne warsztaty miękkich kompetencji zawodowych dla 13 Uczestników Projektu z Jasła i Krosna. Zajęcia będą odbywać się za pośrednictwem aplikacji clickmeeting.

HARMONOGRAM - PDF


15.04.2020 Warsztaty miękkich kompetencji zawodowych

Od 16.04.2020 rozpoczną się zdalne warsztaty miękkich kompetencji zawodowych dla 10 Uczestników Projektu, którzy rozpoczęli IPD w Rzeszowie. Zajęcia będą odbywać się za pośrednictwem aplikacji clickmeeting.

HARMONOGRAM - PDF


15.04.2020 HARMONOGRAMY

Od 16.04.2020 rozpoczną się zdalne warsztaty miękkich kompetencji zawodowych dla 10 Uczestników Projektu, którzy rozpoczęli IPD w Rzeszowie. Zajęcia będą odbywać się za pośrednictwem aplikacji clickmeeting.

HARMONOGRAM - PDF


08.04.2020 HARMONOGRAMY

Od 09.04.2020 r. rozpoczną się zdalne zajęcia z zakresu Identyfikacji Potrzeb Osób Młodych dla 11 UP. Poniżej przedstawiamy harmonogramy wsparcia. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Fundacją Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych Społecznik - Partnerem Projektu.

HARMONOGRAM - PDF


03.04.2020 drugi etap rekrutacji

Dzisiaj odbył się drugi etap rekrutacji. Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową zakwalifikowanych do kolejnych grup UP.

LISTA RANKINGOWA - PDF


02.04.2020 Kolejni kandydaci

Jesteśmy po pierwszym etapie w kolejnym procesie rekrutacyjnym. Właśnie wyłoniliśmy kolejnych kandydatów na Uczestników Projektu. Zapraszamy ich do kolejnego etapu.

LISTA RANKINGOWA - PDF


31.03.2020 HARMONOGRAMY

Od 01.04.2020 r. rozpoczną się zdalne zajęcia z zakresu Identyfikacji Potrzeb Osób Młodych dla 28 UP. Poniżej przedstawiamy harmonogramy wsparcia. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Fundacją Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych Społecznik - Partnerem Projektu.

HARMONOGRAM - PDF

HARMONOGRAM - PDF


25.03.2020 Rekrutacja

Szanowni Państwo,
Dzisiaj odbył się pierwszy drugi etap rekrutacji do projektu. Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową zakwalifikowanych do kolejnych grup Uczestników Projektu.

LISTA RANKINGOWA - PDF


24.03.2020 Rekrutacja

Szanowni Państwo,
Dzisiaj odbył się pierwszy etap rekrutacji. Poniżej przedstawiamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji do projektu "Podkarpackie - z Powerem w przyszłość!".

LISTA RANKINGOWA - PDF


20.03.2020 KOMISJA REKRUTACYJNA

Dziś odbył się drugi etap rekrutacji i udało się nam ustalić ostateczną listę Uczestników Projektu. Poniżej zamieszczamy listę rankingową z drugiego etapu.

LISTA RANKINGOWA - PDF


19.03.2020 KOMISJA REKRUTACYJNA

Dziś odbył się pierwszy etap rekrutacji. Do projektu zakwalifikowaliśmy kolejnych kandydatów. Poniżej zamieszczamy listę rankingową z 1 etapu rekrutacji.

LISTA RANKINGOWA - PDF


13.03.2020 Spotkanie z pośrednikiem pracy

Zapraszamy grupę szkoleniową nr 1 na II spotkanie z pośrednikiem pracy. Szczegóły poniżej.

HARMONOGRAM - PDF


12.03.2020 Zawieszone zajęcia grupowe

Szanowni Państwo,
z przyczyn bezpieczeństwa, jesteśmy zmuszeni zawiesić zajęcia grupowe organizowane w ramach projektu "Podkarpackie - z Powerem w przyszłość!" do odwołania. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.


05.03.2020 zajęcia z Doradcą Zawodowym

Zapraszamy Uczestników projektu grupy 5 na zajęcia z Doradcą Zawodowym na zajęcia w ramach IPD. Zajęcia odbędą się na terenie Tarnobrzega. Szczegółowy harmonogram zamieszczamy poniżej

HARMONOGRAM - PDF


05.03.2020 Lista rankingowa

Po II etapie rekrutacji do projektu, wyłoniliśmy kolejnych Uczestników do Projektu "Podkarpackie - z Powerem w przyszłość!" (lista rankingowa poniżej). Już wkrótce będziemy rozpoczynać pierwsze zajęcia w ramach projektu.

LISTA RANKINGOWA - PDF


04.03.2020 Identyfikacja potrzeb osób młodych

Kolejna grupa szkoleniowa rozpoczyna zajęcia z cyklu Identyfikacja Potrzeb osób młodych. Miejsce realizacji - Rzeszów. Szczegóły w harmonogramie

HARMONOGRAM - PDF


04.03.2020 Komisja Rekrutacyjna

Zakończyliśmy już ostatnie posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej; po ocenie formularzy zgłoszeniowych zakwalifikowaliśmy do II etapu kolejnych Kandydatów na Uczestników Projektu. Lista rankingowa poniżej.

LISTA RANKINGOWA - PDF


02.03.2020 Spotkanie z pośrednictwa pracy

Zapraszamy Uczestników grupy szkoleniowej z Jasła na drugie spotkanie z pośrednictwa pracy organizowanego w ramach projektu. O szczegółach poinformujemy Uczestników telefonicznie; poniżej harmonogram.

HARMONOGRAM - PDF


02.03.2020 Zajęcia z Doradcą Zawodowym

Zapraszamy Uczestników Projektu grupy 4 na zajęcia z Doradcą Zawodowym w ramach Identyfikacji Potrzeb Osób Młodych oraz następnie na Warsztaty miękkich kompetencji zawodowych. Poniżej szczegółowy harmonogram

HARMONOGRAM - PDF


01.03.2020 Identyfikacja potrzeb osób młodych

Rozpoczynamy zajęcia Identyfikacja potrzeb osób młodych dla kolejnej grupy szkoleniowej. Szczegóły w harmonogramie zamieszczonym poniżej.

HARMONOGRAM - PDF


24.02.2020 Rozmowy kwalifikacyjne - rezultaty

Dziękujemy za uczestnictwo w rozmowach kwalifikacyjnych do projektu. Wyłoniliśmy kolejnych Uczestników Projektu, poniżej lista rankingowa zakwalifikowanych. O kwalifikacji poinformujemy uczestników telefonicznie.

LISTA RANKINGOWA - PDF


23.02.2020 Komisja Rekrutacyjna

Dziś odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej; do II etapu projektu zakwalifikowaliśmy kolejnych Kandydatów. Już jutro odbędą się rozmowy rekrutacyjne, po których utworzymy ostateczne listy rankingowe

LISTA RANKINGOWA - PDF


20.02.2020 Szkolenia zawodowe

Zapraszamy Uczestników Projektu grup szkoleniowych nr 1,2,3 z Rzeszowa, Brzozowa oraz Jasła na szkolenia zawodowe, które rozpoczną się od poniedziałku 24.02.2020 r. Szczegółowy harmonogram zamieszczamy poniżej.

Harmonogram – Rzeszów - gr. 1
Harmonogram – Brzozów - gr. 2
Harmonogram – Jasło - gr. 3


18.02.2020 Zajęcia z doradcą zawodowym

Rozpoczynamy zajęcia z doradcą zawodowym!
Zapraszamy Uczestników Projektu zakwalifikowanych do grupy 1/CNC na pierwsze zajęcia z zakresu identyfikacji potrzeb uczestników; zajęcia będą odbywać się na terenie Rzeszowa. Harmonogram zamieszczamy poniżej. O szczegółach poinformujemy Uczestników telefonicznie.

Harmonogram – grupa 1/CNC


13.02.2020 Aktualizacja harmonogramu zajęć z pośrednictwa pracy

Szanowni Państwo, z przyczyn niezależnych od nas jesteśmy zmuszeni do zmiany harmonogramu z pośrednictwa pracy dla grupy z Rzeszowa. Aktualizację zamieszczamy poniżej.

Harmonogram – Rzeszów


10.02.2020 Harmonogramy - pośrednictwo pracy

Zapraszamy Uczestników Projektu grup szkoleniowych nr 1-3 z Brzozowa, Jasła oraz Rzeszowa do uczestnictwa w zajęciach z pośrednictwa pracy. Harmonogram zajęć zamieszczamy poniżej.

Harmonogram – Rzeszów
Harmonogram – Jasło
Harmonogram – Brzozów


31.01.2020 Zajęcia z doradcą zawodowym

Zapraszamy na zajęcia z doradcą zawodowym, Uczestników, którzy właśnie dołączyli do 2 grupy Uczestników Projektu. Szczegółowy harmonogram zajęć poniżej

Harmonogram – Jasło - gr. 2


30.01.2020 Rozmowy kwalifikacyjne II etapu rekrutacji

Dziękujemy kolejnym Uczestnikom Projektu za udział w rozmowach rekrutacyjnych! Listę rankingową załączamy poniżej. Obaj Uczestnicy dołączą do grupy szkoleniowej z Jasła

LISTA RANKINGOWA - PDF


30.01.2020 Rozmowy kwalifikacyjne II etapu rekrutacji

Zapraszamy kolejnych kandydatów na Uczestników projektu do rozmów kwalifikacyjnych, II etapu rekrutacji. Gratulujemy pozytywnej oceny w dotychczasowym procesie rekrutacji!

LISTA RANKINGOWA - PDF


23.01.2020 zajęcia dla pierwszych grup Uczestników

Szanowni Państwo! Właśnie ruszają zajęcia dla pierwszych grup Uczestników Projektu z doradcą zawodowym.
Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na najbliższe dni.
O szczegółach poinformujemy Uczestników Projektu telefonicznie.

Harmonogram – Rzeszów
Harmonogram – Jasło
Harmonogram – Brzozów


23.01.2020 Zakwalifikowane osoby
w II etapie rekrutacji

Właśnie wyłoniliśmy pierwszych Uczestników Projektu „Podkarpackie – z POWERem w przyszłość!”.
Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Już wkrótce rozpoczniemy pierwsze zajęcia.
Zapraszamy osoby zainteresowane projektem, które jeszcze nie złożyły formularza zgłoszeniowego do kontaktu! Nabór wciąż trwa!

LISTA RANKINGOWA - II ETAP


23.01.2020 Zakwalifikowane osoby
w I etapie rekrutacji

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowaną do dalszego etapu rekrutacji „Podkarpackie – z POWERem w przyszłość!”.
Przed nami jeszcze II etap, krótka rozmowa, na którą zaprosimy telefonicznie osoby zakwalifikowane po I etapie.
Wkrótce wyłonimy pierwszych Uczestników Projektu!

LISTA RANKINGOWA - I ETAP


18.01.2020 Listy rankingowe

Dziękujemy wszystkim Kandydatom za udział w rozmowach rekrutacyjnych II etapu rekrutacji. Poniżej przedstawiamy listy rankingowe; o kwalifikacji do projektu każdego z Uczestników dodatkowo poinformujemy telefonicznie.

LISTA RANKINGOWA - PDF


17.01.2020 Listy rankingowe

Zapraszamy pierwszych Kandydatów na Uczestników Projektu "Podkarpackie z Powerem w przyszłość!" do II etapu rekrutacji. Wszyscy Kandydaci pomyślnie przeszli ocenę formalną. Poniżej przedstawiamy listy rankingowe po I etapie.

LISTA RANKINGOWA - PDF


07.01.2020 Trwa rekrutacja

Wciąż trwa rekrutacja do projektu "Podkarpackie - z Powerem w przyszłość!"
Zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w zakładce POBIERZ


Grudzień 2019 Rozpoczynamy rekrutację!

Szukasz pracy i potrzebne są Ci nowe kwalifikacje?
Chcesz wejść na rynek pracy, ale nie wiesz od czego zacząć?
A może chcesz zmienić pracę?


Kto może zostać Uczestnikiem Projektu?
O tym w zakładce „UCZESTNICY

Jak się do nas zgłosić?
Szczegóły w zakładce „REKRUTACJA

Jakie wsparcie otrzymamy w projekcie?
O tym w zakładce „DZIAŁANIA
WYKORZYSTAJ SZANSĘ - ZAPRASZAMY!!O PROJEKCIE

Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe.

CELE

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET. Podejmowane w ramach projektu działania przyczynią się do zwiększenia szans powrotu na rynek pracy i znalezieniu (samo) zatrudnienia, poprzez różnorodność form wsparcia dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników. WIęcej w części "Projekt"

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do 120 osób (72 kobiet oraz 48 mężczyzn) w wieku 18 – 29 lat, niezatrudnionych (osoby bierne zawodowo), w tym osoby z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET, nie są zarejestrowane w urzędach pracy, zamieszkujących województwo podkarpackie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub należą do grupy tzw. ubogich pracujących, są zatrudnieni na umowach krótkoterminowych lub pracują w ramach umów cywilno-prawnych lub ich wynagrodzenie nie przekracza minimalnej płacy krajowej, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w podziałaniu 1.3.1 POWER1

Formy wsparcia:

Dla Uczestników Projektu w ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

  • Identyfikacja potrzeb osób młodych – spotkania indywidualne: 2x 3h;
  • Warsztat miękkich kompetencji społecznych – zajęcia grupowe: 3 x 6h;
  • Szkolenia – zajęcia grupowe: średnio 20 spotkań x 8 h;
  • Pośrednictwo Pracy - spotkania indywidualne: 3 spotkania x 2h;
  • Staże zawodowe (dla 96 UP biernych zawodowo) – średnio 4 miesięczny;

ZASADY UCZESTNICTWA

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!
Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

Zapewniamy:

  • Stypendium szkoleniowe
  • Stypendium stażowe
  • Catering
  • Materiały dydaktyczne

Projekt realizowany jest w terminie
01.12.2019 do 30.09.2020

PROJEKT "Podkarpackie – z POWERem w przyszłość!"

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH NA REGIONALNYM RYNKU PRACY – PROJEKTY KONKURSOWE, PODDZIAŁANIA 1.2.1 WSPARCIE UDZIELANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROJEKT "PODKARPACKIE – Z POWEREM W PRZYSZŁOŚĆ!"
WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH POWER 2014-2020.
WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 1 573 948, 42 zł, W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 1 326 523,72 ZŁ


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


PARTNERZY PROJEKTU
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW,
FUNDACJA PRZESTRZEŃ INICJATYW REGIONALNYCH – SPOŁECZNIK