EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


20.02.2020 Szkolenia zawodowe

Zapraszamy Uczestników Projektu grup szkoleniowych nr 1,2,3 z Rzeszowa, Brzozowa oraz Jasła na szkolenia zawodowe, które rozpoczną się od poniedziałku 24.02.2020 r. Szczegółowy harmonogram zamieszczamy poniżej.

Harmonogram – Rzeszów - gr. 1
Harmonogram – Brzozów - gr. 2
Harmonogram – Jasło - gr. 318.02.2020 Zajęcia z doradcą zawodowym

Rozpoczynamy zajęcia z doradcą zawodowym!
Zapraszamy Uczestników Projektu zakwalifikowanych do grupy 1/CNC na pierwsze zajęcia z zakresu identyfikacji potrzeb uczestników; zajęcia będą odbywać się na terenie Rzeszowa. Harmonogram zamieszczamy poniżej. O szczegółach poinformujemy Uczestników telefonicznie.

Harmonogram – grupa 1/CNC10.02.2020 Harmonogramy - pośrednictwo pracy

Zapraszamy Uczestników Projektu grup szkoleniowych nr 1-3 z Brzozowa, Jasła oraz Rzeszowa do uczestnictwa w zajęciach z pośrednictwa pracy. Harmonogram zajęć zamieszczamy poniżej.

Harmonogram – Rzeszów
Harmonogram – Jasło
Harmonogram – Brzozów23.01.2020 zajęcia dla pierwszych grup Uczestników

Szanowni Państwo! Właśnie ruszają zajęcia dla pierwszych grup Uczestników Projektu z doradcą zawodowym.
Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na najbliższe dni.
O szczegółach poinformujemy Uczestników Projektu telefonicznie.

Harmonogram – Rzeszów
Harmonogram – Jasło
Harmonogram – Brzozów23.01.2020 Zakwalifikowane osoby
w II etapie rekrutacji

Właśnie wyłoniliśmy pierwszych Uczestników Projektu „Podkarpackie – z POWERem w przyszłość!”.
Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Już wkrótce rozpoczniemy pierwsze zajęcia.
Zapraszamy osoby zainteresowane projektem, które jeszcze nie złożyły formularza zgłoszeniowego do kontaktu! Nabór wciąż trwa!

LISTA RANKINGOWA - II ETAP22.01.2020 Zakwalifikowane osoby
w I etapie rekrutacji

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowaną do dalszego etapu rekrutacji „Podkarpackie – z POWERem w przyszłość!”.
Przed nami jeszcze II etap, krótka rozmowa, na którą zaprosimy telefonicznie osoby zakwalifikowane po I etapie.
Wkrótce wyłonimy pierwszych Uczestników Projektu!

LISTA RANKINGOWA - I ETAP07.01.2020 Trwa rekrutacja

Wciąż trwa rekrutacja do projektu "Podkarpackie - z Powerem w przyszłość!"
Zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w zakładce POBIERZGrudzień 2019 Rozpoczynamy rekrutację!

Szukasz pracy i potrzebne są Ci nowe kwalifikacje?
Chcesz wejść na rynek pracy, ale nie wiesz od czego zacząć?
A może chcesz zmienić pracę?


Kto może zostać Uczestnikiem Projektu?
O tym w zakładce „UCZESTNICY

Jak się do nas zgłosić?
Szczegóły w zakładce „REKRUTACJA

Jakie wsparcie otrzymamy w projekcie?
O tym w zakładce „DZIAŁANIA
WYKORZYSTAJ SZANSĘ - ZAPRASZAMY!!O PROJEKCIE

Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe.

CELE

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET. Podejmowane w ramach projektu działania przyczynią się do zwiększenia szans powrotu na rynek pracy i znalezieniu (samo) zatrudnienia, poprzez różnorodność form wsparcia dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników. WIęcej w części "Projekt"

GRUPA DOCELOWA

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 120 Uczestników (96 biernych zawodowo oraz 24 pracujących) spełniających łącznie następujące warunki:

 • osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:
  - osoby, które opuściły pieczę zastępczą(do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
  - osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
  - osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu),
  - osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
  - matki przebywające w domach samotnej matki,
  - osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
  - osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
  - osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci , osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny , tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych - wywodzący się z powyższych grup docelowych.

Kryteria strategiczne:

 • osoby z niepełno sprawnościami (min. 5% GD);
 • kobiety;
 • osoby zamieszkujące miasta średnie w tym tracące funkcje społeczno – gospodarczą (min.50% GD).
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (min. 15% GD).

Szczegółowy opis kryteriów dostępu w dziale "Uczestnicy"

Formy wsparcia:

Dla Uczestników Projektu w ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb osób młodych – spotkania indywidualne: 2x 3h;
 • Warsztat miękkich kompetencji społecznych – zajęcia grupowe: 3 x 6h;
 • Szkolenia – zajęcia grupowe: średnio 20 spotkań x 8 h;
 • Pośrednictwo Pracy - spotkania indywidualne: 3 spotkania x 2h;
 • Staże zawodowe (dla 96 UP biernych zawodowo) – średnio 4 miesięczny;

ZASADY UCZESTNICTWA

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!
Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Catering
 • Materiały dydaktyczne

Projekt realizowany jest w terminie
01.12.2019 do 30.09.2020

PROJEKT "Podkarpackie – z POWERem w przyszłość!"

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH NA REGIONALNYM RYNKU PRACY – PROJEKTY KONKURSOWE, PODDZIAŁANIA 1.2.1 WSPARCIE UDZIELANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROJEKT "PODKARPACKIE – Z POWEREM W PRZYSZŁOŚĆ!"
WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH POWER 2014-2020.
WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 1 573 948, 42 zł, W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 1 326 523,72 ZŁ


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


PARTNERZY PROJEKTU
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW,
FUNDACJA PRZESTRZEŃ INICJATYW REGIONALNYCH – SPOŁECZNIK