EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


31.10.2018 Przerwa w pracy biura

Szanowni Państwo informujemy, że w dniu 2 listopada Biuro Projektu będzie nieczynne. W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy: biurokielce@eds-fundacja.pl


03.09.2018 Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Język to podstawa!”.

Jeśli masz więcej niż 25 lat, masz wykształcenie maksymalnie średnie, zamieszkujesz, uczysz się lub pracujesz na terenach wiejskich w jednej z poniższych gmin:

  • powiat ostrowiecki: Waśniów, Kunów, Cmielów, Bodzechów, Bałtów;
  • powiat opatowski: Wojciechowice, Tarłów, Sadowie, Opatów, Lipnik, Iwaniska, Baćkowice;
  • powiat konecki: Stąporków, Smyków, Słupia, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Gowarczów, Fałków;
  • powiat kielecki: Raków, Pierzchnica, Mniów, Łopuszno, Łagów, Bodzentyn,

zapraszamy na bezpłatny kurs z języka angielskiego na poziomie A1 (120h) - od podstaw! Nauczymy Cię, jak prowadzić proste konwersacje w języku angielskim, jak udzielać informacji oraz formułować pytania na temat problemów życia codziennego. Na kursie rozwiniesz umiejętność mówienia, czytania, pisania oraz słuchania! Kurs zakończony jest egzaminem certyfikowanym TOEIC [przypis] honorowany na międzynarodowym rynku pracy. Po zakończeniu kursu A1 planujemy kontynuację na poziomie A2.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w dziale: DO POBRANIA

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa, z oferowanymi w ramach projektu działaniami oraz z zasadami rekrutacji do projektu.TOEIC
(wymowa /toik/; ang. Test of English for International Communication) - certyfikaty znajomości języka angielskiego w środowisku pracy wydawane przez Educational Testing Service (ETS). Sprawdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim od A1 do C1, według skali Rady Europy - Poziom biegłości językowej (stopień znajomości języka obcego danej osoby w określonej klasyfikacji, a więc umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu).
WYKORZYSTAJ SZANSĘ - ZAPRASZAMY!!


O PROJEKCIE

Projekt „Język to podstawa!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 08.04.02 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych.

CELE

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności językowych u min. 162 osób o niskich kwalifikacjach (113 Kobiet, 49 Mężczyzn) w wieku powyżej 25 r.ż. zamieszkujących obszary wiejskie terenu OSI (powiat ostrowiecki: Waśniów, Kunów, Ćmielów, Bodzechów, Bałtów; powiat opatowski: Wojciechowice, Tarłów, Sadowie, Opatów, Lipnik, Iwaniska, Baćkowice; powiat konecki: Stąporków, Smyków, Słupia, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Gowarczów, Fałków; powiat kielecki: Raków, Pierzchnica, Mniów, Łopuszno, Łagów, Bodzentyn), które wykazują się niewielkimi kompetencjami w zakresie języka angielskiego i które z własnej inicjatywy są zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji językowych poprzez udział we wsparciu w zakresie szkoleń z języka angielskiego (poziom A1 i/lub A2). W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu z j. angielskiego TOEIC znanego i honorowanego na międzynarodowym rynku pracy.

ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

Zapewniamy:

  • 120 godzin kursu języka angielskiego dla początkujących (poziom A1 lub/i A2),
  • materiały szkoleniowe,
  • honorowany na międzynarodowym rynku pracy certyfikat TOEIC.

Projekt realizowany jest w terminie
od 01.09.2018r. do 31.11.2019r

JĘZYK TO PODSTAWA

PROJEKT „JĘZYK TO PODSTAWA!” REALIZOWANY JEST W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE 08.04.02 PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI LUB KWALIFIKACJI OSÓB DOROSŁYCH W OBSZARZE ITC I JĘZYKÓW OBCYCH

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI: 825 325,75 ZŁ, W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 701 526,89 ZŁ


www.europa.eu    www.efs.gov.pl