EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2015 ROKU


8-10.09.2015 Nowy Sącz – Krynica Get Inspired Fest Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw


Get Inspired Fest

promuje sukces przedsiębiorczości startupowej. To miejsce spotkania i dyskusji o najnowszych technologiach, możliwościach wsparcia i pozyskania dofinansowania na rozwój startupu. W ciągu czterech dni odbywają się warsztaty, wykłady, prezentacje, spotkania z mentorami i aniołami biznesu. Ponad 100 przedsiębiorców z Polski i innych państw Europy ma możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów biznesowych.

Uczestnicy wydarzenia:

  • 50 młodych przedsiębiorców prowadzących swoje działalności typu startup, którzy poszukują kontaktów gospodarczych w Polsce, wiedzy na temat zasad i możliwości prowadzenia takiej współpracy z państw Europy Środkowej i Wschodniej
  • 50 młodych przedsiębiorców z Polski prowadzących swoje działalności typu startup, którzy poszukują kontaktów gospodarczych za granicą, wiedzy na temat zasad i możliwości prowadzenia takiej współpracy
  • przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, w tym organizacji pozarządowych, placówek przyuniwersyteckich wspierających młodą przedsiębiorczość, w tym jej współpracę zagraniczną, w szczególności współpracę z Polską
  • przedstawiciele zrzeszeń/stowarzyszeń instytucji parasolowych młodego biznesu.

Uczestnicy wydarzenia wezmą udział w dynamicznych sesjach szkoleniowych i prezentacjach biznesowych oraz spotkają się z trenerami biznesu, którzy zainspirują ich do działania i rozwijania swoich biznesów. Obok prezentacji biznesowych i paneli dyskusyjnych odbędą się także warsztaty (praca w 7 grupach, łącznie 14 godzin szkoleniowych– profil osobowościowy przedsiębiorcy, jak wzmacniać swoje dobre strony, warsztat networkingowy stymulujący uczestników do wymiany doświadczeń i informacji, nawiązania kontaktów), sesje tematyczne prowadzone przez praktyków biznesu oraz gra symulacyjna Współpracuj z Polską – prowadzona przez przedstawicieli polskiego biznesu i instytucje wspierające współpracę gospodarczą z Polską.


Więcej informacji: www.getinspiredfest.pl


Uczestnicy będą pracować w 7 grupach tematycznych (m.in. od idei do startupu, poszukujemy inwestora, negocjacje z Aniołem Biznesu, tworzymy międzynarodową firmę, nawiązujemy współpracę między firmą z UE, budujemy markę firmy). Scenariusz gry będzie stworzony przez zespół specjalistów- ekonomiści, specjaliści w zakresie międzynarodowej współpracy gospodarczej.


Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.