EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2020 ROKU05.03.2020 ,,Priorytety nowej Komisji Europejskiej a współczesne wyzwania dla Unii Europejskiej”

Na początku marca br., na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, odbyła się konferencja poświęcona priorytetom nowej Komisji Europejskiej, a także wyzwaniom, stojącym przed Unią Europejską.Wydarzenie zostało zorganizowane przez: Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL, Team Europe, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich o. Lublin, Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin.

Seminarium zainaugurował ks. Dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL oraz dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL.

Następnie miała miejsce debata ekspertów Team Europe, gdzie dr hab. Beata Piskorka (KUL) opowiadała o priorytetach nowej Komisji Europejskiej na lata 2019-2024 w perspektywie współczesnych wyzwań, zaś dr Aleksandra Szczerba-Zawada z Akademii im. Jakuba Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, opowiedziała o aksjologicznych aspektach priorytetów Komisji Europejskiej”.

Kolejny gość, mianowicie dr hab. Krzysztof Krysieniel, prof. WSB w Poznaniu omówił problematykę Trójmorza jako alternatywnego wobec UE tworu geopolitycznego, a dr hab. Tomasz Kubin, prof. UŚ opowiedział o roli Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej.

O polityce UE w obszarze migracji, azylu i kontroli granic opowiedziała z kolei dr Marta Pachocka z Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, natomiast dr Grzegorz Gil z UMCS-u w Lublinie przybliżył sytuację Unii Europejskiej po Brexicie.

Konferencja zakończyła pytaniami do prelegentów od licznie zgromadzonej publiczności.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ