EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2020 ROKU17.01.2019 Nabór do nowego projektu dotacyjnego już wkrótce!

Już 27 lutego rusza nabór formularzy rekrutacyjnych do nowego projektu dotacyjnego „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Modrzew” wraz z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw.

Projekt jest skierowany do osób powyżej 30 r.ż. pozostających bez pracy zamieszkujących tereny objęte rewitalizacją z:  

  • Miasta Lublin

oraz z powiatów:

  • lubelskiego – gminy: Bełżyce, Bychawa, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka,
  • świdnickiego – gminy: Świdnik, Mełgiew, Piaski, Rybczewice,
  • biłgorajskiego – gmina Józefów,
  • hrubieszowskiego – gmina Hrubieszów,
  • tomaszowskiego – gmina Tomaszów Lubelski.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania dostępne na:
http://www.modrzew.org/index.php/es-aktualnosci/189-dotacje-na-zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej-nabor-formularzy-rekrutacyjnych

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH:

1. Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny należy złożyć osobiście w Biurze Beneficjenta:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”
Ul. Racławicka 38-44, lok. 305
21-040 Świdnik
poniedziałek – piątek
w godzinach 9.00-15.00

lub osobiście w Biurze Partnera:
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Ul. 3-Maja 18/5a, Sekretariat
20-078 Lublin
poniedziałek – piątek
w godzinach 9.00-15.00

2. Formularz należy wypełnić komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osobę/y ubiegające się o udział w projekcie w miejscu wskazanym w formularzu. Każda strona wymaga parafowania przez osobę/y ubiegające się o wsparcie.
3. Formularz rekrutacyjny musi być trwale spięty (zszyty, umieszczony w skoroszycie).

TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY:

od 27.02.2020 do 30.04.2020 roku.

Formularz rekrutacyjny może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź kuriera.

Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 100.

Formularz rekrutacyjny złożony po terminie wyznaczonym przez Realizatora Projektu nie będzie rozpatrywany i zostanie automatycznie odrzucony.

OSOBY DO KONTAKTU:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”:
Kamila Tokarz tel. 81 307 66 26 lub 537 600 344

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Magdalena Polak tel. 511 403 138
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ