EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2019 ROKU
2019 Inkubator współpracy
Polsko-Czeskiej

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie pt. „Inkubator współpracy Polsko-Czeskiej”, realizowanym w ramach zadania publicznego „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2019”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Do projektu zapraszamy przedstawicieli mediów, środowisk społecznych, młodych ludzi i przedsiębiorców z Czech. Projekt odbędzie się w dniach 2-6 września 2019 roku i zakłada udział w 5-dniowym seminarium w Nowym Sączu oraz w Krynicy. Poszukiwanych jest 10 osób w przedziale wiekowym 18-30 lat z Czech.

Celem projektu jest tworzenie nowych idei, pomysłów czy projektów dla przyszłości Europy Środkowo-Wschodniej, a także rozwój debaty publicznej na temat Unii Europejskiej, NATO, a także dotyczącej zagadnień ekonomicznych, geopolitycznych i społecznych.

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w 2 warsztatach dotyczących korzyści wynikających z członkostwa Polski i Czech w Unii Europejskiej oraz NATO, a także dezinformacji w mediach społecznościowych czyli tzw. fake newsach. Ponadto dla uczestników przewidziana jest debata pod hasłem: Szanse i wyzwania dla współpracy gospodarczej w krajach Grupy Wyszehradzkiej ze szczególnym uwzględnieniem Czech i Polski.

Oprócz dedykowanego dla uczestników specjalnego programu warsztatów, debaty i wizyty studyjnej wezmą oni udział w Forum Ekonomicznym Młodych Liderów, które odbywa się w dniach 2-6 września br. z udziałem 300 młodych osób z całej Europy. Podczas Forum odbędą się również panele dyskusyjne z udziałem polityków i ekspertów z Polski. Udział w projekcie dla uczestników jest całkowicie bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz zwracają koszty podróży do kwoty 1000 PLN na osobę.


Więcej informacji o Forum Ekonomicznym Młodych Liderów
można znaleźć na stronie: www.forum-leaders.eu.


W razie jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości prosimy o kontakt
z Pauliną Haratym, e-mail: p.haratym@eds-fundacja.pl.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ