EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2019 ROKU
2019 Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw realizuje projekt „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego” jako partner wspólnie z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Lider projektu) oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego (partner projektu). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wdrażanie i upowszechnianie znaków jakości i innych programów promujących odpowiedzialne zachowania konsumentów oraz zmierzających do budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości społecznej i wskazywanie korzyści wynikających z zakupów w tym sektorze, zmierzających do poprawy jakości usług i produktów podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz stworzenia ogólnopolskiego znaku jakości dla JST na podstawie kryteriów wypracowanych przez władze publiczne i reprezentację sektora.

Planowane efekty:

  • Wyróżnienie podmiotów łączących działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem.
  • Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.

Wartość projektu: 4 612 710 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich: 3 887 591,99 PLN.

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ