EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2019 ROKU
25.06.2019 ZJEDNOCZENI PRZEZ HISTORIĘ – POLSKO-LITEWSKA WYMIANA MŁODZIEŻY

W dniu 25 czerwca rozpoczęła się wymiana młodzieży polsko-litewskiej pod hasłem „Zjednoczeni przez historię!”. W projekcie bierze udział dwadzieścia osób w wieku od 18 do 30 lat.

Uczestnicy są zakwaterowani w ośrodku szkoleniowo-konferencyjnym Dom Nasutów położonym nieopodal Lublina. Celem, który przyświeca wymianie jest stworzenie monidła będącego świadectwem przyjaźni polsko-litewskiej i sposobem na upamiętnienie rocznicy podpisania Unii Lubelskiej. Uczestnicy biorą czynny udział w warsztatach poświęconych tematyce historycznej oraz artystycznej. Ma to poprawić ich świadomość istotności tego wydarzenia historycznego i ułatwić stworzenie wspólnej konstrukcji w postaci ścianki z otworami na twarze.

W późniejszym terminie uczestnicy udadzą się do Lublina, aby zwiedzić Zamek Lubelski, a także Stare Miasto co pozwoli im jeszcze lepiej poznać miasto, w którym Unia Lubelska została podpisana. Zwieńczeniem całej akcji będzie happening w Lublinie, który odbędzie się na Placu Litewskim w dniu 30 czerwca, gdzie to uczestnicy będą zachęcać przechodniów do zrobienia wspólnych zdjęć.

Przez tydzień młodzież poznawała historię oraz znaczenie Unii lubelskiej dla obu krajów, a także dzieliła się swoimi przemyśleniami odnośnie kwestii historycznych oraz związanych z dziedzictwem kulturowym Polski i Litwy. Przygotowane warsztaty były prowadzone zarówno przez najlepszych profesjonalistów jak i samych uczestników wymiany. Młodzież nie tylko rozmawiała o historii, poznawała tajniki animacji, ale przede wszystkim wspólnie realizowała duży projekt artystyczno-plastyczny.

To właśnie ten ostatni element był głównym celem wymiany. W ten sposób powstało monidło upamiętniające 450 lecie Unii lubelskiej i ukazujące przyjaźń polsko-litewską. Uczestnicy wymiany prezentowali swoje dzieło przy lubelskim ratuszu oraz zachęcali ludzi do zrobienia sobie zdjęcia z owym monidłem. Zdjęciom i rozmowom nie było końca.PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ