EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2019 ROKU
15.04.2019 Zjazd Szkolnych Klubów Aktywnego Europejczyka

W maju bieżącego roku na Polaków oraz mieszkańców wielu państw Europy Środkowo-Wschodniej, czekają dwa ważne wydarzenia. 15 lat temu miało miejsce największe w historii rozszerzenie Unii Europejskiej, w którym udział brała także Polska. Z kolei pod koniec maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Właśnie tym wydarzeniom był poświęcony tegoroczny Zjazd Szkolnych Klubów Aktywnego Europejczyka.

Wspomniany Zjazd odbył się 11 kwietnia 2019 r. w Sali Multimedialnej Areny Lublin. Jego tematyka była ściśle związana z wydarzeniami opisanymi powyżej. Nasze przedsięwzięcie było skierowane dla uczniów klas I i II szkół średnich, należących do klubów europejskich, uczących się w klasach o profilu europejskim, angażujących się w swoich szkołach w przedsięwzięcia związane z Unią Europejską oraz interesujących się działaniami na rzecz integracji europejskiej.


powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie


Spotkanie otworzyli zaproszeni na Zjazd goście: Beata Stepaniuk – Kuśmierzak, zastępca prezydenta Miasta Lublin oraz Tadeusz Buczek, Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. W trakcie Zjazdu odbyło się wiele ciekawych wystąpień.

Jednym z nich była prelekcja Pani Sławy Duszyńskiej z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, która przestawiła zarysy projektu pt. „ Wojownicy Klawiatury”, dotyczącego walki z dezinformacją w sieci.

W dalszej kolejności wystąpiła Pani dr hab. Beata Piskorska z Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL. Pani Profesor, która jest również ekspertką sieci Team Europe, w ciekawy sposób podsumowała 15 lat Polski w Unii Europejskiej, opowiadając między innymi o drodze Polski do Unii Europejskiej oraz o korzyściach, jakie niesie członkostwo w tej ważnej dla Polski organizacji. Głos zabrał również Paweł Bącal, przedstawiciel młodego pokolenia, reprezentujący Forum Młodych Dyplomatów. Jego wystąpienie pt. "Ja w Unii Europejskiej. Unia Europejska dla mnie"


powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie


Uczestnicy Zjazdu mieli także możliwość uczestnictwa w warsztatach znanej w Lublinie grupy improwizacyjnej „Poławiacze Pereł Imrov Teatr”. Ostatnią z atrakcji było zwiedzanie Areny Lublin. Zwiedzający stadion mieli możliwość dotarcia do miejsc, które na co dzień są niedostępne dla tzw. „przeciętnego kibica”.


powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie


Organizatorem Zjazdu jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin.

Honorowy Patronat nad tegorocznym wydarzeniem objęli: dr Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublin, dr hab. Przemysław Czarnek - Wojewoda Lubelski oraz Teresa Misiuk - Kurator Oświaty w Lublinie.
PROJEKT WSPIERANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ