EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2019 ROKU
04.02.2019 WYNIKI NABORU WNIOSKÓW II RUNDY KONKURSOWEJ „W sieci bez barier”

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW II RUNDY KONKURSOWEJ
w terminie od dnia 1.12.2018 - 31.01.2019
– województwo podkarpackie

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw jako partner projektu „W sieci bez barier” ogłasza częściowe wyniki naboru wniosków (woj. podkarpackie) w ramach II rundy konkursowej dotyczących udzielenia grantów na realizację mikroprojektów w zakresie kształtowania kompetencji cyfrowych w ramach projektu „W sieci bez barier” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Obrady Komisji Przyznającej Granty odbyły się w dniu 25.01.2019 w godzinach 8:00– 10:00 w biurze projektu Partnera „W sieci bez barier” przy ul. T. Zana 38 w Lublinie. Członkowie Komisji Przyznającej Granty poddali ocenie 2 wnioski o przyznanie grantów

Lista rankingowa mikroprojektów, które spełniły kryteria udziału w konkursie i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

Dofinansowanie otrzymują wnioski znajdujące się na pozycjach od 1 do 2 listy rankingowej zgodnie z poniższym zestawieniem:


LP NUMER PRZYZNANA LICZBA PUNKTÓW WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA REKOMENDOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA
1 01/EDS/01/2019 53,5 20 160,00 zł 20 160,00 zł
2 02/EDS/01/2019 63,5 67 200,00zł 67 200,00złPROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ