EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2018 ROKU
10.12.2018 Zjazd Szkolnych Klubów Aktywnego Europejczyka

Jak co roku, spotkaliśmy się z uczniami szkół podstawowych oraz średnich, zainteresowanych kwestiami związanymi z Unią Europejską. W poniedziałek, 10 grudnia br., odbył się Zjazd Szkolnych Klubów Aktywnego Europejczyka, który w tym roku miał miejsce w Sali Multimedialnej Areny Lublin.Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych oraz pierwszych klas szkół średnich, którzy uczą się w klasach o profilu europejskim, angażują się w swoich szkołach w przedsięwzięcia związane z Unią Europejską oraz interesują się działaniami na rzecz integracji europejskiej. Oprócz uczniów i nauczycieli, na spotkanie przybyli m.in., Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Radna Miasta Lublin, Marek Sikora, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu oraz Zdzisław Antoń, Starosta Lubelski, których wystąpienia rozpoczęły nasze wydarzenie.Motywem przewodnim tegorocznego Zjazdu był Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego. Prezentację na ten temat przygotowała konsultantka Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin. . W dalszej kolejności uczniowie i nauczyciele mogli zapoznać się z możliwościami, jakie daje program Erasmus+. Podczas Zjazdu odbył się także konkurs europejski z nagrodami. Ponadto na Zjeździe wyłoniono laureatkę konkursu fotograficznego pt. „Lubelskie – nasze dziedzictwo i nasza przyszłość”. Rolą Jury było wybranie najciekawszego zdjęcia ukazującego znaczenie dziedzictwa kulturowego w najbliższym otoczeniu uczestników. Laureatką konkursu została uczennica Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie. Główną nagrodą w konkursie był tablet, ufundowany przez Piotra Majchrzaka, Honorowego Konsula Republiki Austrii w Lublinie.Całość wydarzenia zwieńczyły warsztaty grupy improwizacyjnej „Poławiacze Pereł Imrov Teatr”, która zafundowała uczestnikom niepowtarzalne widowisko artystyczne z czynnym zaangażowaniem przybyłej publiczności Po zakończeniu przedstawienia był czas na zwiedzanie Areny Lublin, największego i najnowocześniejszego obiektu piłkarskiego na Lubelszczyźnie.


Organizatorem wydarzenia był
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin,
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw.

Partnerem Zjazdu był Piotr Majchrzak
Konsul Honorowy Republiki Austrii w Lublinie.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ