EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2018 ROKUPańxziernik 2018r. Lublin Odpowiedzi na pytanie dotyczące zapytania ofertowego
z dnia 3.10.2018r. na Bazie Konkurencyjności
(nr ogłoszenia 1140967)
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W związku z zapytaniem ofertowym zamieszczonym na Bazie Konkurencyjności w dniu 3.10.2018 przez Europejski Dom Spotkań-Fundację Nowy Staw w ramach realizacji projektu „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego” (nr ogłoszenia 1140967) wpłynęły zapytania od potencjalnych Oferentów. Poniżej zamieszczamy pytania wraz z odpowiedzią.Pytanie

W zapytaniu ofertowym na produkcję filmów z dnia 3.10.2018 r. podajecie Państwo wymóg posiadania doświadczenia w tworzeniu filmów. Czy aby warunek został spełniony tematyka filmów musi być ściśle związana z tematyką przedmiotu zamówienia czyli filmy tylko i wyłącznie promujące laureatów konkursów bądź z jakiejś gali? Czy doświadczenie to po prostu tworzenie filmów o różnorodnej tematyce?

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie dotyczące zapytania ofertowego z dnia 3.10.2018 r. na Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 1140967)

Zamawiający w zapytaniu ofertowym określił warunki udziału w postępowaniu w sposób następujący:
„Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:

  1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:
  2. Posiadają doświadczenie w tworzeniu co najmniej 3 filmów w ciągu 3 ostatnich lat.

Zatem nie jest wymagane aby tematyka filmów była ściśle związana z tematyką przedmiotu zamówienia.


Pytanie

  1. Czy są znane lokalizacje 51 podmiotów na terenie całej Polski gdzie należy zrealizować zdjęcia i czy mogą je Państwo przedstawić w formie listy?
  2. Czy filmy o podmiotach i relacje z gali mają zawierać narrację lektora?
  3. Czy filmy o podmiotach i relacje z gali mają zawierać wywiady z uczestnikami?
  4. Czy we wszystkich filmach o podmiotach mają pojawić się ujęcia z drona?
  5. Czy mogą Państwo przesłać link do przykładowego filmu referencyjnego pokazującego mniej więcej zakres Państwa oczekiwań co do formy filmów o podmiotach?
  6. Czy przewidują Państwo formę rozliczenia projektu w transzach (jeśli tak to ilu) czy w formie jednorazowej płatności po zakończeniu całego zamówienia w 2021 roku?

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie dotyczące zapytania ofertowego z dnia 3.10.2018 r. na Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 1140967)

Ad.1 – Lokalizacje nie są znane. Będą znane sukcesywnie w każdym roku po rozstrzygnięciu kolejnych edycji konkursu.
Ad.2 i Ad.3 i Ad.5 - Zamawiający nie ogranicza i nie narzuca Oferentowi możliwości wykorzystania różnych form przekazu. Natomiast Zamawiający zawarł wymóg w postępowaniu: „Opracowanie scenariusza każdego filmu i przekazanie go Zamawiającemu do akceptacji na 7 dni przed nakręceniem materiału”.
Ad 4. Ujęcia z drona przewidziane są dla 51 filmów o podmiotach certyfikowanych na terenie całej Polski.
Ad 6. – Przewidujemy rozliczanie projektu w transzach- po zaakceptowaniu protokołem odbioru- kolejnych partii filmów


Pytanie

  1. czy znane są miasta w których będą kręcone materiały?
  2. jak będzie wyglądało fakturowanie / czy po każdym oddaniu i zaakceptowaniu poszczególnych filmów?

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie dotyczące zapytania ofertowego z dnia 3.10.2018 r. na Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 1140967)

Ad.1- Lokalizacje nie są znane. Będą znane sukcesywnie w każdym roku po rozstrzygnięciu kolejnych edycji konkursu.
Ad.2 - Przewidujemy rozliczanie projektu w transzach- po zaakceptowaniu protokołem odbioru- kolejnych partii filmów


Pytanie

Czy lokalizacja tegorocznych laureatów (Gala 24.10) też jest jeszcze nieznana ?

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie dotyczące zapytania ofertowego z dnia 3.10.2018 r. na Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 1140967)

Lokalizacja tegorocznych laureatów nie jest znana ponieważ wyniki konkursu nie zostały jeszcze opublikowane.


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ